Az aradi tizenhármak vértanúsága a hűség örök példája

Sokfelől indultak, de egy helyütt, a magyar szabadságharcban összefutottak útjaik. Összefutottak, hogy hűségből, tisztességből, emberi tartásból példát adjanak az utódoknak: nem menekültek el a vész elől akkor sem, amikor megtehették volna. A kivégzett tizenhárom hős közül csak négyen voltak született magyarok, kilencen az életükkel bizonyították, hogy sok magyarnál különbek. A vesztes szabadságharc után a győztes […]