Dokumentálta szerelmüket majd a szakításkor ezek felhasználásával állt bosszút

A Szolnok Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy fiatalkorú jászsági férfival szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt.

A vádirat szerint a 16 éves fiatalkorú elkövető lakóhelyén 2022. augusztus hónapjában pornográf jellegű fényképeket és videófelvételeket készített vele egykorú barátnőjéről, majd miután 2022. októberében szakítottak a sértettről készült felvételeket elektronikus üzenet formájában továbbította a lány több rokonának és ismerősének.

Az ügyészség végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés, végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabását valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben.

A büntetőtörvénykönyv rendelkezései szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt  már megszerezni vagy tartani is bűncselekmény, míg súlyosabban minősülő esetet jelent, ha a képeket az elkövető maga készíti, hozza forgalomba illetőleg azzal kereskedik, továbbá, ha ilyen felvételt hozzáférhetővé tesz, kínál, átad.

A büntetés differenciált ezen túlmenően aszerint is, hogy a cselekményt 12. életévet be nem töltött személy, 12 és 14 év közötti személy vagy 14 és 18 év közötti személy sérelmére követik el.

A cselekmény elkövetése megállapítható akkor is, ha a 18 év alatti személy a felvétel készítésébe beleegyezik vagy akár önmaga ajánlja fel a kép elkészítését. Ha pedig az elkövető bírja rá a 18 év alatti személyt arra, hogy önmagáról ilyen jellegű felvételt készítsen, akkor az elkövető a súlyosabban minősülő elkövetési magatartásért, a készítésért vonható felelősségre.

Az esetek túlnyomó többségében ezen bűncselekmény elkövetői köre fiatalkorúakból vagy fiatal felnőttekből áll, akik a velük párkapcsolatban élő személyekről vagy alkalmi szexuális kapcsolatba kerülő személyekről készítenek vagy szereznek meg pornográf jellegű felvételt sokszor úgy, hogy nincsenek annak tudatában, hogy ezzel bűncselekményt követnek el. Rendszeresen megjelenő elkövetési forma továbbá, hogy az elkövetőnek „szerelmi zálogul” küldött felvételekkel élnek vissza a fiatalok egy-egy szakítás után.

A büntető törvénykönyv előírja, hogy a gyermekpornográfia elkövetőjét végleges hatállyal el kell tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. A Btk. ezen rendelkezése felnőtt korú elkövető esetén kötelező jellegű, míg fiatalkorú elkövető esetén is csak különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető.

Amennyiben tehát bárki – akár véletlenül, akár azért mert a 18 év alatti személy vagy annak bármely ismerőse szándékosan elküldte neki – kiskorú személyt ábrázoló pornográf felvételhez jut, azt azonnal törölnie kell, senki nem készíthet és nem birtokolhat ilyen felvételeket még a 18 év alatti beleegyezésével sem.

Borítókép: pexels.com

Szolnok Járási Ügyészség

Sarkany Orsi
Verified by MonsterInsights