Karcagon befejeződött a barnamezős fejlesztés

A projekt célja volt a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal.

A Karcag Városi Önkormányzat 500 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Barnamezős területek rehabilitációja Karcagon” TOP-2.1.1-15-JN1-2019-00006 pályázat keretein belül. Az elnyert támogatásból Karcag Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő nyugati városrészben található Fürdő u., Liget u. és Sport u. által határolt terület rehabilitációs fejlesztését valósította meg.

Karcag Városi Önkormányzat a projekt megvalósítása során, a barnamezős területek revitalizálását, a városrész funkcionális városképi (utak, járdák, zöldterületek, közlekedés és közművek kialakítása a területen) teljes megújítását valósította meg:

A projekt célja volt a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal.

A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye volt a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.

A projekt tartalmazta az érintett területek rehabilitált és fejlesztett zöldfelületének a táji és helyi adottságoknak megfelelő növényekkel való ellátását, parkosítását.

A területen lévő épületek, helyszínek között kialakításra kerültek összekötő sétányok.

A helyszín eléréséhez a jelenleg használaton kívüli, de felújítás alatt lévő Rónai Malom mellett kialakításra kerültek ingyenes parkolók, kerékpár tárolok, illetve a helyszínhez vezető bekötőút kialakítása, az elérhető igénybe vehető tér növelése a park minél nagyobb igénybevétele érdekében.

A terület infrastrukturális fejlesztése valósult meg: közművek kiépítése, területet körbevevő kerítés kiépítése. A projekt, a megvalósításhoz kapcsolódó „soft” programokkal egészült ki. A projekt tartalma volt a kötelező projektszintű akadálymentesítést is.

Forrás: karcagtv.hu

Sarkany Orsi
Verified by MonsterInsights