Több mint ezren vettek részt a megyei felzárkózási programban

Az EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívás a megyei önkormányzatok részére íródott, melynek célja a megyei szintű együttműködések kialakítása azon sérülékeny csoportokkal, akik tartós szegénységben élnek továbbá a romák felzárkózása, valamint a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb beavatkozásait segítő fejlesztések érdekében az összefogás erősítése a régiókban.

Hubai Imre megyei elnök (balra) és Forgács István romaügyi szakértő. Fotó: Alföldhír.hu

Az alapvető cél, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi hanem megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére. Az együttműködéseknek köszönhetően hatékonyabbá teszik a feladatellátást és az önkormányzatok közti párbeszédet, tudáscserét, ezáltal pedig segítik a szolgáltatási hiányok felszámolását, eszközök és szolgáltatások összehangolását. A célok eléréséhez szükség volt a felzárkózási szakemberek jelenlétének biztosítására, új együttműködések kialakítására, Megyei Felzárkózási Fórum megalakulására, szolgáltatási hiányok és szolgáltatási utak feltérképezésére és nem utolsósorban Megyei Esélyteremtő Paktum létrehozására. A fejlesztési programok fontos része a felzárkózási szempontok lokális és horizontális érvényesítése mely szintén rangos helyet foglalt el a felzárkózás politika megvalósításában. Ezen témakörökben a megye teljes egészét figyelembe véve készültek el a különböző tanulmányok. A 3 éves pályázat alatt több az együttműködést erősítő megyei rendezvényt is sikeresen megvalósítottak a megye különböző településein. 

A projekthez összesen 64 szervezet csatlakozott ezen belül is több mint 170 fő segítette a Fórum és a Munkacsoportok munkáját. A 3 év alatt megvalósított közösségi együttműködést erősítő rendezvényeken résztvevők száma közel 1100 fő volt, amely a pályázat végéhez érve szoros összefogást eredményezett.

A Projekt munkacsoportokat hozott létre, melyek a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódó ülések megtartásával a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő lehetőségeket szem előtt tartva megoldási javaslatokat fogalmaztak meg a Fórum számára.

Az egyik elkészült dokumentum a Szolgáltatási Út Térkép célja a meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös tekintettel a hiányzó szolgáltatásokra és annak megoldási javaslataira.

A Megyei Esélyteremtő Paktum (későbbiekben MEP) a Fórum által létrehozott és immár elfogadott olyan együttműködések gyűjteménye melyek a rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények felhasználásával megoldásokat nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

A Megyei Esélyteremtő Paktum elnevezésű dokumentum több részből tevődik össze és ezáltal alkot egy kerek egészet. Tárgyalja a szakmai előkészítő munka fontos lépéseit, ismerteti a szakmai munkát, az alkalmazott vizsgálati módszert és a várható eredményeket. A dokumentum egyik része az ideális együttműködés jellemzőit gyűjti össze.

A MEP egy következő fejezetében az egyes járások együttműködéseinek fontossági és hajlandósági szerepe is megtalálható, amely széles képet ad az adott térségekről.

A dokumentum legfontosabb része az együttműködések tára címet viseli, amely nem véletlen, hiszen egyes szereplők általános és konkrét vállalásai szerepelnek ezen fejezetben. A MEP dokumentum elkészítésénél fontosnak tartották a nyomon követés lehetőségét ezért egy egész részt szenteltek a mellékleteknek, ahol a különböző formanyomtatványok, kérdőívek, médiamegjelenések, közszolgáltatási hiánytérképek is megtalálhatók. Ezek mind-mind segítették a Megyei Esélyteremtő Paktum létrejöttét.
Összességében tehát az elkészült dokumentumban egyértelmű és konkrét javaslatok megfogalmazását is feltüntették a sikeres együttműködések előre mozdításának érdekében.

További információ az alábbi linkre kattintva olvasható: http://www.jnszm.hu/megyei-szintu-felzarkozas-politikai-egyuttmukodesek-tamogatasa-a-helyi-eselyegyenlosegi-programokhoz-kapcsolodoan-jasz-nagykun-szolnok-megyeben/

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: google
Google+
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Megosztás itt: pinterest
Pinterest