Tiszti zendülés Tiszafüreden

Jelentős események történtek 1849. márciusának első napjaiban Tiszafüreden. A február 26-27-én vívott kápolnai ütközet a magyar honvédek vereségével és visszavonulásával végződött. Ezt követően Görgei Artur tábornok és Klapka György ezredes megtagadta Dembinski parancsait.

A tiszafüredi Lipcsey-kúria ma a Kiss Pál Múzeumnak ad otthont. Fotó: Bekecs Sándor

Március 3-án gyűltek össze a Tiszafürednél lévő hadtestparancsnokok és főbb tisztek a Tiszafüred melletti Józsa Gyuri kastélyánál. A Görgei és Klapka által kezdeményezett összejövetelre meghívást kapott Szemere Bertalan, az Országos Honvédelmi Bizottmány kormánybiztosa is. Az eseményen résztvevők bizalmatlanságukat fejezték ki Dembinksi irányában. A tanácskozás után Szemere – Görgei, Klapka, Répásy és Aulich társaságában – felkereste Dembinskit, hogy ismertesse számára a kialakult helyzetet és kérje haditanács megtartását. Dembinski ezt megtagadta, ezért Szemere az esti órákban Görgeit nevezte ki ideiglenes főparancsnoknak.

Kossuth március 3-án, hajnalban érkezett Debrecenből. A későbbi kormányzóelnök még azzal a kijelentéssel indult útnak, hogy főbe löveti az engedetlen Görgeit. Kíséretével a Lipcsey kúriában szállt meg, ahol megtartották a haditanácsokat a tiszti zendülés kivizsgálására. Dembinski a fővezérségről lemondani kényszerült, mondván, úgysem tudná hatékonyan vezetni a vele bizalmatlan tiszteket. Kossuth a lemondást elfogadta és Görgeit nevezte ki a Tiszafürednél állomásozó hadtestek fővezérének.

Kossuth március 5-én tért vissza Debrecenbe, majd március 7-én beszámolt a képviselőház zárt ülésén a tiszafüredi történésekről. Másnap ismét ülést tartottak, ahol a Szolnoknál aratott győzelmek hatására Vetter altábornagy a magyarországi hadak fővezérének való kinevezését indítványozta.

A „tiszafüredi tiszti zendülés”-ként is ismert eseménysorozat egyik fontos mozzanata volt a szabadságharc későbbi alakulásának. A március 8-án kinevezett Vetter helyét ideiglenes fővezérként ismét Görgei vette át a hónap végére, akinek vezérletével indult meg a dicsőséges tavaszi hadjárat.

Bekecs Sándor
Hajdú-bihari Napló, HAON

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: google
Google+
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Megosztás itt: pinterest
Pinterest