Államalapító Szent István királyunk ünnepén adták át a megye kitüntető címeit

Fotó: CSI

Államalapító Szent István királyunk napja és az új kenyér ünnepe egybeforrott hazánkban. Hagyományosan az augusztus 20-i ünnepségsorozat részeként, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ünnepi megemlékezésén adják át a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat szakmai kitüntető díjait, illetve címeit is.

– Szent István királyunk erős államot hozott létre. Döntései meghozatalakor a nemzet érdeke és a magyarok jövője vezérelte, történelmi érdeme, hogy keresztény alapokra helyezett országunkat Európához csatolta, ugyanakkor szuverén módon határozta meg helyünket a világban. Az ő szellemiségét kell követni a jelenben is – emelte ki ünnepi köszöntőjében Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke, aki hozzátette: az állam legkisebb, ám annál meghatározóbb eleme a család, s az erős, összetartó családokra talán soha nem volt akkora szükség, mint napjainkban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj adományozásával ismeri el. Megyénk legjelentősebb elismerésében részesült idén

 • Barát József, nagykörűi mezőgazdasági vállalkozó, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület alapító-elnökségi tagja, a Virágzástól Befőzésig rendezvénysorozat és a Körei Piac ötletgazdája,
 • Dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos, egykori vidékfejlesztési és földművelésügyi miniszter,
 • Dr. Kudrjavcev Anatolij, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet megbízott orvosigazgatója, belgyógyász-angiológus főorvos,
 • Újszállási Rácz Lajos, kisújszállási születésű író, helytörténeti kutató,
 • a mezőtúri VIVACE Kamarakórus.

A megye egészségügyi ellátása érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gyógyítás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjat vehetett át

 • Dr. Ócsai Antal, belgyógyász, aneszteziológus és intenzív terápiás főorvos, a jászberényi Szent Erzsébet Kórház orvosigazgatója,
 • Dr. Szabóné Dr. Rakuscsinec Katalin, Tomajmonostora háziorvosa,
 • a JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának kollektívája.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Díja kitüntetést a megye európai integrációjának érdekében, a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, az európai uniós értékek ismertetésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította.

Ezt a díjat idén Koller Beáta, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium történelem-angol szakos tanára kapta.

A megye gazdasági életében, a terület- és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította a közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjat.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjat vehetett át 2020-ban

 • Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
 • a karcagi Cserhát Mezőgazdasági Kft.,
 • Pierre Bonpontet, a kunszentmártoni Interplex Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban részesült:

 • Bukor Irén, a Jászapáti Pájer Antal Művelődési Ház igazgatója,
 • Dr. Nagy-Molnár Miklós György, etnográfus, a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója,
 • Monoki Kálmánné, kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskola és Diákotthon nyugalmazott ének-zene szakos pedagógusa.

A megye művészeti életének – zene, táncművészet, képzőművészet, irodalom és színházművészet, építőművészet, film, fotóművészet – fejlesztése területén kiemelkedő alkotó munkát végző, a megye szellemi életét gazdagító, művészeti hagyományokat ápoló személyek és közösségek elismerésére alapította a Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjat. Ezt a kitüntetést kapta ebben az esztendőben

 • Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes, festőművész, a karcagi Györffy István Általános Iskola nyugalmazott rajz és matematika szakos pedagógusa,
 • Márki Sándor Szabolcs százados, a Magyar Honvédség Szolnoki Légierő Zenekarának karmester-helyettese, az újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapította a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat. Ebben a díjban részesült

 • Dr. Török Istvánné, a szolnoki Újvárosi Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára, a Curie Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alapító tagja,
 • Ecseki Andrásné, a besenyszögi általános iskola nyugalmazott matematika-fizika szakos tanára,
 • Kozák Zsolt Gyula, a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
 • Molnárné Kis Erika, a cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője,
 • Pappné Szabó Gabriella, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének gyógypedagógus-logopédusa, a logopédiai munkaközösség vezetője,
 • Réz István, a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium matematika szakos pedagógusa, kántor, a templomi énekkar vezetője,
 • Víghné Károlyi Katalin, a kisújszállási Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium nyugalmazott intézményvezetője, iskolapszichológusa.

Az önkormányzati testületekben és hivatalokban, a közigazgatásban kiemelkedő közszolgálati, szakmai munkát végző, a megye lakossága életkörülményeinek javításáért tevékenykedő, általános közmegbecsülést kivívó személyek elismeréséért a Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díját kapta:

 • Klujber Katalin, a kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának munkatársa,
 • Lovász Imre, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője,
 • Páldiné Dr. Ágoston Lívia, Tomajmonostora Község Önkormányzatának aljegyzője.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye szociális ellátása, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gondozás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjat. Ebben a díjban részesült:

 • Czíziné Örlős Katalin, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthonának intézményvezetője,
 • Danajka Istvánné, jászladányi szociálpedagógus, a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere,
 • Telek Rozália, a besenyszögi Idősek Otthona szociális gondozója.

A megye testnevelési és sportmozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, az egészséges életmódra nevelés terén kimagasló szakmai eredményeket elérő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjban részesült:

 • Szilágyi Levente, MH. 86. Szolnok Helikopter Bázis, Hadműveleti Központjának váltásparancsnoka,
 • Szűcs Lajos, sportvezető, a 95 éves Mezőtúri AFC Sportegyesület elnökhelyettese, a Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány elnöke,
 • Urbán Ferenc, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanára.

A tudomány különböző szakterületein a megye fejlődését szolgáló, kiemelkedő tudományos-, ismeretterjesztő tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai tudományos értékek alkalmazásával, felhasználásával, alkotó munkájával sikereket elérő személyek és közösségek teljesítményének elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Díjjal ismerék el Dr. Ducza Lajos kisújszállási agrármérnök, főiskolai docens, helytörténeti kutató, a település egykori polgármestere munkásságát.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a megye közrendje, közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szervező és propagandamunkát kifejtő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült Bertalan László, a jászladányi Nagyközségi Polgárőrség Egyesület elnöke.

Az Év Polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok Megyében Díjat vehette át Dobozi Róbert, Újszász város polgármestere, Koczúrné Tóth Ibolya Rozália, Tiszaszentimre község polgármestere és Vékonyné Házi Eszter Hunyadfalva, Hunyadfalva község polgármestere.

A Megyei Közgyűlés „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke”címet adományozott a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum és Nagyné Török Zsóka tiszafüredi fazekasműhelye részére.

„Ifjúságbarát Önkormányzat” címet kapott Kisújszállás Város Önkormányzata és Tomajmonostora Községi Önkormányzata,  a Megyei Közgyűlés „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott Jánoshida Község Önkormányzata és Jászszentandrás Község Önkormányzata részére.

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: google
Google+
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Megosztás itt: pinterest
Pinterest

Három nap, négy helyszín

A vagyonvédelemről tájékoztattak a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai több településen. A Szolnoki Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai Kőtelek, Tiszasüly, Tiszavárkony és Vezseny településeken várták az érdeklődőket a vagyonvédelmi

Tovább »

Gördeszkás gurult az autó elé Szolnokon

Egy szolnoki lakos közlekedett gördeszkával 2020. szeptember 24-én 7 óra 15 perckor Szolnok belterületén, amikor a kerékpárútról az úttestre történő lehaladását követően egy érkező személygépkocsi

Tovább »

Őszies idő kezdetben esővel, zivatarral

Szombaton kezdetben még sokfelé kell számítani esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is, majd napközben többfelé szakadozni kezd a felhőzet, és már sokkal kevesebb helyen fordulhat elő eső,

Tovább »