Az elnyert 300 millió forint uniós támogatásból a projekt keretein belül megvalósult a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése.

Az I. ütem keretében a településen található Szarvas Sándor utca – Alkotmány utca – Rákóczi Ferenc utca – Dózsa György utca – Béke utca – Péntek Ferenc utca térségének csapadékvíz elvezetése vált megoldottá 2318,5 m bel- és csapadékvédelmi hálózat kiépítésével. A beruházás során az új csatorna-hálózat kialakítása mellett a meglévő hálózatok fejlesztése és burkolása, valamint a megfelelő magassági vonalvezetés kialakítása is megtörtént, a vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése mellett.

A belvízrendezés teljes vízgyűjtőterülete 68,9 ha, mely a Fő út- Alkotmány úti 50,3 ha-os, valamint a Dózsa György úton található 18,6 ha-os vízgyűjtőkből tevődik össze. Az újonnan kialakított csatornahálózat a vízgyűjtőterületről lefolyó vizeket a belterületen összegyűjti és rendezetten elvezeti a külterületi befogadókba. A csatornahálózat és az vízelvezetés méretezése úgy került kialakításra, hogy a későbbiekben a további utcákban is fejlesztésre kerülő csapadékcsatorna hálózatok csatlakozása biztosított legyen. A területen 3 belvízöböl került kialakításra, melynek 2 főgyűjtőcsatornája a tározóba került bevezetésre, a 3. csatorna befogadója pedig a Kisfoki összekötőcsatorna.