Több évtizede az idősökért

Kép: Karcag TV

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-tató Központ Idősek Klubja (Karcag, Szabó József u. 6. – a Zeneiskolával szemben) hangulatos, kellemes környezetben, magas színvonalú ellátással, változatos programokkal és sze-retetteljes légkörben várja leendő klubtagjait

Az idősek nappali ellátása az otthonukban élő, önmaguk el-látására részben képes időskorúak számára kialakított intéz-mény.

A nappali ellátást biztosító intézmény – a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuk-nak megfelelően – napi életritmust biztosító szolgáltatást kínál.

Az Idősek Klubja tagjainak színvonalas és biztonságos nap-pali ellátást, gondoskodást nyújt Karcag és Berekfürdő idős-korú lakossága számára hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óra, pénteken 7.30-13.30 óra között.Sokat van egyedül? Szeret beszélgetni? Szeret játszani? Szeret énekelni? Szívesen tölti idejét társaságban?

A klubtagok a mindennapokhoz kapnak segítséget az alábbi szolgáltatásaink révén:-térítés ellenében étkezés (ebéd), helyben fogyasztással,-fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás,-életvezetés segítése, mentálhigiénés támogatás,-információnyújtás, tanácsadás,-hivatalos ügyek intézése és segítése,-egészségügyi alapellátáshoz vagy szakellátáshoz való hoz-zájutás segítése,-kulturált klubélet, társas kapcsolatok,-napi programok, pl.: újságolvasás, kézimunkázás, zenehallga-tás, nótázás, kártyázás, csoportos-, illetve egyéni elbeszélgetések, -a személyi higiéné fenntartásához segítségnyújtás (gondo-zói közreműködéssel), -szabadidős programok szervezése:

  • készség- és memóriajavító foglalkozások,
  • vetélkedők,
  • sajtótermékek, könyvek biztosítása,
  • zenehallgatás,
  • társasjátékok,
  • időskornak megfelelő mozgásforma (széken ülve végzett torna),
  • ismeretterjesztő, felvilágosító előadások,
  • zenés-táncos délutánok,
  • kirándulás, kiállítások látogatása,
  • a jeles napok, ünnepek alkalmából rendezvények meg-tartása.

Az Idősek Klubja keretében igénybevett étkezés térítéskö-teles, a nappali ellátás egyéb szolgáltatásaiért térítési díjat nem kell fizetni.Családias és otthonos légkörrel, hozzáértő támogatással, szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi és új tagot!Intézményünk Karcag város időskorú lakosságának segítése érdekében nyújtott további szolgáltatásai:-étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt nyúj-tunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni.

Az étkeztetést hely-ben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással lehet igénybe venni.-házi segítségnyújtás keretében azokat gondozzuk ottho-nukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. Főbb szolgáltatásaink: fürdetés, mosdatás, öltözte-tés, gyógyszerezés felügyelete, gyógyszerek felíratása, kivál-tása, vérnyomás és testsúly mérése, diéta ellenőrzése, bevá-sárlás, közvetlen környezet rendbetétele, ügyintézés.Munkatársainkkal azon fáradozunk, hogy legjobb tu-dásunk nyújtásával megkönnyítsük, harmónikussá, ki-számíthatóvá tegyük a mindennapokat.További információ kérhető a 06/30-887-7574-es telefonszámon Lévainé Olajos Cecília nappali ellátásvezetőtől vagy személyesen a Karcag, Szabó József u. 6. szám alatt található Idősek Klubjában.

infoKarcag

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ittasan balesetezett Tiszafüreden

A Tiszafüredi Rendőrkapitányságon eljárás indult járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 30 éves egyeki lakos ellen – írja a police.hu. A férfi

Tovább »