Évnyitó értekezletét tartotta a Szolnok Városi Óvodák

Kezdődik a tanév, nem csak az iskolákban, de az óvodákban is. Pénteken a megyeházán a Szolnok Városi Óvodák nevelési és tanévnyitó értekezletét tartották, Szalay Ferenc polgármester köszöntőjét követően Ferenczné Teleky Éva, az SZVÓ igazgatója beszélt a 2019/2020-as nevelési év feladatairól.

Ezúttal is sok-sok feladattal teli év előtt állnak az óvodapedagógusok, akik a visszajelzések szerint kiválóan végzik munkájukat – hangsúlyozta Szalay Ferenc. – Az újjáépült Szapáry oviba néhány hét múlva visszatérhetnek a gyerekek, átköltözik az SZVÓ, és újabb tagóvodák állnak modernizálás előtt. Több intézmény kapott már sportudvart, a város törekszik arra, hogy folyamatosak legyenek az infrastrukturális fejlesztések. Ezzel párhuzamos az intézményekben színvonalas szakmai munka zajlik, ami garancia arra, hogy a kisgyermekek jó kezekben vannak – összegezte a polgármester.

Ezután szakmai előadások hangzottak el, majd köszöntötték az újabb diplomát szerzőket, a megbízott tagintézmény vezetőket, a jubileumi jutalomban részesülőket és bemutatták az újonnan belépő kollégákat is.

10 évvel ezelőtt, a városvezetés kezdeményezésére, 35 szolnoki közszolgáltató – mögöttük közel 100 tagintézmény – vállalta, hogy megkülönböztetett figyelmet fordít a szolgáltatást kísérő kultúra fejlesztésére. A Szolnok Városi Óvodák az első pillanattól kezdve elkötelezetten vesz részt ebben a projektben, eleget téve önként vállalt városi és intézményi kötelezettségének. Az eltelt években számtalan fejlesztést indítottak és fejeztek be eredményesen: a projekt 3. ciklusában, 2016-tól napjainkig, közel 150 ponton történt meg.

Nagy hangsúlyt fektettek a gyermekeknél az egyéni képességek, érdeklődések figyelembevételére, az őket érintő folyamatokba való bevonásukra, tanítva őket a kulturált véleményalkotás módszerére.

1. A 2016 óta tartó fejlesztési időszakban továbbra is a figyelem központjába került a szülők és az óvodák közötti párbeszéd:

A szülők és az intézmények közötti kölcsönös bizalmat szolgálták a különböző formában megjelenő párbeszédek rendszerré alakítása:

– Például Facebook oldal és blog indítása,

– óvodai állandó helyszín biztosítása a nyugodt párbeszédhez,

– „oviládák” telepítése,

– „Neveljünk együtt!” szülői fórum indítása stb.

2. Számos óvodában volt fejlesztő cél a pedagógusok önfejlesztése, tartottak csoportos érzelemgazdagító programokat, tanultak kiégés elleni technikákat, önértékelési módszertant. A dajkák munkaközösséggé formálása szintén a gyermekek fejlődését szolgálja.

A munkaerőpiac általános jellemzői az óvodákat sem kerülték el, így több helyen fejlesztő célként jelentkezett az új kollegák gördülékeny beillesztése.

3. A változó világ szükségszerűen hívta életre a működést, a munkakultúrát, az óvodák mindennapi tevékenységét meghatározó értékek újragondolását. Az elmúlt években ezt több óvoda megtette, figyelve az alapértékek megtartására és a helyi sajátosságokra, az új kihívások megválaszolására.

Életszerűséget tükrözött, hogy az óvodák célként fogalmazták meg a szponzorok keresését és a pályázatokon való indulást. Voltak olyan fejlesztések, amelyek pénzügyi hátterét e források biztosították. Így újultak meg játékszobák, óvodaudvarok, fürdőszobák. Sor került akadálymentesített bejárat kialakítására is.

4. A mindennapok munkáját a fejlesztések eredményei igazolták vissza 2019-ben a szülők, a gyermekek és az óvodában dolgozók válaszai alapján.

– A Szolgáltató Város® Szolgáltató Szolnok projekt 4. elvárás és elégedettség mérésének mutatói szerint a speciális mese segítségével megkérdezett közel 400 nagycsoportos óvodás szereti az ovit, az óvónéniket. A maximális elégedettség a mérésnél 100%. A gyermekek által adott átlagérték 98,2%.

– A közel 300 válaszadó szülői átlag 92,4%. Utóbbi mögött 26 különböző tartalmú szolgáltatói kultúra elem megítélése áll. Kiemelendő, hogy a válaszadó szülők szerint a gyermekek számára érzelmi biztonságot, szeretetteljes légkört biztosítanak az óvodák, 97%-os az elégedettségük a gyermekek fejlődéséről kapott információk vonatkozásában.

Ezen mutatók mögött 19 óvoda átlaga jelenik meg, így vannak óvodák, akik ennél is jobb értékelést kaptak. Várható, hogy ezek az intézmények egy-egy szolgáltatói kultúra elemnél szintentartást fognak fejlesztő célként meghatározni. Vannak olyanok, akik valamelyest elmaradnak ettől az átlagértéktől, így még több fejlesztési célt állítanak maguk elé a következő három évre.

Szolnok büszke lehet 19 óvodájának szolgáltatói kultúrájára.

iSzolnok

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights