Költségvetési módosítások

Jászberény város önkormányzata augusztus 15-én, délután tartotta rendkívüli, nyílt testületi ülését, melyen többek között sor került a választási bizottság tagjainak eskütételére is.

A tizenkét fővel határozatképes testületet, a hivatal jelenlévő dolgozóit, továbbá a meghívó valamely pontjában érintett résztvevőket Szabó Tamás polgármester köszöntötte. Mindenekelőtt az Előterjesztés a Csángó Fesztivál Alapítvány részére visszatérítendő támogatás biztosítására című anyag – egy nyertes pályázat keretében már teljesült szubvenció miatt –, lekerült a tárgyalandók listájáról.

A napirend elfogadása után a Jászberényben működő helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására című határozati javaslat elfogadása következett. Az előző választás alkalmával is közreműködő, tapasztalt és feladatukat felelősségteljesen ellátó személyek a polgármester előtt tették le esküjüket.

A folytatásban az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkéréséről szavaztak. A 2019. augusztus 20-i városi ünnepség szónokául dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök- helyettes, tárca nélküli miniszter került felkérésre, aki jelezte, hogy egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt a városi ünnepségen nem tud részt venni. A polgármester Pócs János országgyűlési képviselőt javasolta a tiszt betöltésére.

Bobák Zsolt az anyag kapcsán felhívta a figyelmet, hogy az államalapításra meghirdetett program meghívójában már Pócs János van megjelölve szónokként. Szabó Tamás válaszában elmondta, minden bizonnyal a készítők – akik tudtak erről a javaslatról – egyszerűen kész tényként kezelték az információt. Gedei József politikusok helyett díszpolgárok szerepeltetését javasolta, akiknek személye túlmutat az egyes pártokon. Az előterjesztést végül négy nem és nyolc igen szavazat mellett fogadta el a testület.

Következőként az I. számú ifjúsági iskolai védőnői körzet ellátásáról szóló anyagról tárgyaltak. Kovács-Bogya Tünde, a körzet védőnője a jövőben tanársegédi állást fog betölteni az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán, és ezen új pozíciója mellett már nem tudja vállalni korábbi feladatait. A jövőben, 2019. október hó első napjától Litkeiné Kis Andrea iskolai védőnő, mentálhigiénés szakember töltheti be a munkakört, miután ezt a javaslatot egyöntetűen elfogadta a testület.

A külterületi helyi közutak fejlesztése és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtásáról, az ehhez szükséges saját forrás biztosításáról szóló határozat módosítására, valamint a projekthez szükséges önerő biztosítására, támogatási előleg igénylésére kiírt anyag következett. Szabó Tamás kiegészítést tett, miszerint az általa benyújtott módosító indítvány az anyag részévé vált, a támogatás új, korrigált összege 69.551.187 forint.

Az Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 170/2019. (V. 15.) határozat módosítására elnevezésű anyag szerint Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete – többek között – 5.000.000.- Ft összegű támogatást biztosított a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia részére orgona felújítás céljából. A költségvetési rendeletbe ez az összeg betervezésre került. Az orgona felújítása több ütemben történik, az idei ütemre a költségvetési rendeletben biztosított összeg fedezetet nyújt, ezért erre a célra a Főplébánia további támogatása idén nem szükséges.

Az így felszabaduló összeg felhasználható – a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. május 21-i ülésén elfogadott – települési hozzájárulás megfizetésére, melyet a tagönkormányzatok biztosítanak a Társulás részére. A testület döntése értelmében az 5.000.000.- Ft a fenti cél szerint átcsoportosításra kerül.

Végezetül a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására című előterjesztést szavazta meg a bizottság. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében rendelkezett az idei költségvetési előirányzatok felhasználásáról. Azonban az elfogadott költségvetési rendeletben év elején egyes költségvetési igények nem, vagy csak részben kerültek tervezésre, illetve a költségvetési rendelet megalkotását követően korábban előre nem látható jogos igények is megjelentek. Ezért most több tételben, összesen 45 millió forint értékben újabb támogatásokról döntöttek, például a Víz utcai táncosok háza irodájának felújításáról (7,15 M Ft), az Állatkerti Látogatóközpont járdaépítéséről (3, 81 M Ft), rendőreink túlszolgálatának támogatásáról, illetve jutalmazásáról (5 M Ft.), Banner utcai szolgálati lakások kialakításáról (15 M Ft).

Ezen támogatások mellett az önkormányzati költségvetésben 21,8 M Ft értékben módosításokat fogadtak el, aminek köszönhetően 5, illetve 6 millió forinttal emelkedhet a Társasház homlokzat felújítási keret, illetve a központi ügyelet kiegészítő finanszírozására is jut 3,14 millió forint.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights