Soros ülését tartotta a karcagi képviselő-testület

Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi pontok között elmúlt évi beszámolók és idei munkatervek is szerepeltek.

Az ülés elején egyperces néma felállással tisztelgett a képviselőtestület a kommunizmus áldozatai előtt az emléknap alkalmából.

Első napirendi pontként kilenc igen és két tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-testület az előző év utolsó negyedévi költségvetésének módosítását. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke beszélt az átcsoportosításokról, támogatásokról, majd elmondta, hogy a 2018. évi bevételi és kiadási főösszeg előirányzata így 8.306.176.707 forint. Szepesi Tibor képviselő, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fórum támogatását is kifejezte a napirendi pontnál.

Támogatták a képviselők a közterületi térfigyelőkamera-rendszer működtetéséről szóló rendelet módosítását, valamint a térfigyelő kamerák adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló határozat módosítását.

Egybehangzóan elfogadta a testület a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot. Ez alapján négy külterületi ingatlan címe került megállapításra Szűcs tanya, Mészáros tanya, Varsányi halas tanya és Szopkó major elnevezésekkel.

Egyhangúlag támogatták a képviselők a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, valamint a Györffy István Nagykun Múzeum 2018. évi tevékenységeiről szóló beszámolóit. Mindkét intézmény vezetője, Szepesi Tibor és dr. Nagy Molnár Miklós is szóban kiegészítette a leírtakat, beszéltek a már hagyományossá vált programokról, ugyanakkor az elkövetkezendő időszak terveiről is, ezzel már érintve a következő napirendi pontokat, amelyben a két intézmény 2019. évi munkaterveit hagyta jóvá a képviselő-testület. Dobos László polgármester gratulált az igazgatóknak és munkatársaiknak, és további eredményes munkát kívánt.

Tartózkodás nélkül megszavazta a testület az államháztartás körébe nem tartozó civil szervezetek pénzügyi támogatását. Pánti Ildikó képviselő hangsúlyozta, hogy a felosztható két millió forintból a beérkezett ötvenegy pályázó mindegyike részesül, amelyet főleg működési költségeik, kiadásaik fedezésére, kirándulások szervezésére, valamint rendezvények megszervezésére fordítanak.

Támogatták a képviselők a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotására a javaslatot. A program 2013-ban elkészült, amelyet ötévente meg kell újítani.

Egybehangzóan elfogadta a testület a Karcag Városi Önkormányzat és a KÖZVIL Rt. közötti, Karcag város közvilágítási rendszerére kötött karbantartási, üzemeltetési szerződés felbontásáról szóló javaslatot. Dobos László polgármester elmondta, a város érdekeit szem előtt tartva új közbeszerzést írnak ki, amelyen az említett cég is részt vehet.

Megszavazta testület a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előkészítő munkálatok elindításának javaslatát. Dobos László polgármester elmondta, olyan magántulajdonban lévő épületekről van szó, amelyeknél a védettség miatt gondot okoz az épületek lebontása vagy az ingatlanok eladása. Mivel az önkormányzat nem tud anyagi forrást biztosítani a védett épületek megóvására, így a védettség levételét javasolták tíz ingatlan esetében.

Pótnapirendi pontként név szerinti szavazáson egybehangzóan támogatták a képviselők a javaslatot az ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciójának javítására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázaton a vízi közművek állapotának javítására 70%-os támogatás mellett kb. 99 millió forint nyerhető el, amelyhez az önerőt a bérleti díj terhére lehet elszámolni.

Támogatták a javaslatot a vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése, támogatás igénylésére is. A pályázaton 50%-os pályázati támogatottság nyerhető el, az 50% önerő a bérleti díj terhére számolható el.

A testületi ülés elején Dobos László polgármester a Karcag Városi Önkormányzat nevében köszöntötte Kabai Annamáriát, a Kátai Gábor Kórház szakasszisztensét, aki a Magyar Ápolók Napja alkalmából kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként Pro-Sanitate Díjban részesült.

Gratulált Szopkó Lászlónénak és Ézsiás Antal gazdálkodóknak, akik a JNSZ Megyei Gazdafórum Öntözési Szakmai Konferencián kiemelkedő gazdálkodó tevékenységükért az „Év gazdája” díjban részesültek.

Köszöntötte továbbá Barta Mihály főtörzsőrmestert, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatásos tűzoltóját, aki JNSZ megye „Év vonulós tűzoltója” elismerésben részesült.

Napirend előtt Lengyel János a jégkrémes autó zavaró zenéjének szabályozásáról, a felhalmozott elektronikai hulladékokról, a Vadvirág parkolóban való szemetelés megoldásáról kérdezett. Dobos László polgármester elmondta, nincs lehetőség szabályozni az említett autó tevékenységét, csakúgy, ahogy más megkülönböztető jelzést használó autóét – mentő, tűzoltó, rendőrség – sincs. Az elektronikai hulladékkezelő nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe, ugyanakkor a Vadvirág parkoló takarítására felkérte a Városgondnokságot.

Molnár Pál képviselő napirend előtt zebrák felfestésének a lehetőségéről – pl. Bikásház előtt – érdeklődött. Dobos László kérte, hogy minden képviselő a saját körzetében járjon utána a zebrák helyzetének.

Andrási András képviselő a tervezett kerékpárút nyomvonalának módosítási lehetőségéről érdeklődött. A városvezető elmondta, a terveket már beadták, nincs lehetőség utólagos módosításra.

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights