Jó ütemben halad az idősek otthona felújítása

Karcag városvezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására, hiszen hőszigetelési, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos energiahatékonysági munkát és napelem rendszer kivitelezését tervezi.

A projekt az Idősek Otthona 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 1. (Hrsz. 144) alatt található épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő, energetikai felújítását célozta meg

A fejlesztés tartalmazza a külső nyílászáró cseréket, a padlásfödém és tetőfödémek hőszigetelését, belső udvari hőszigetelést, valamint gépészeti fejlesztéseket. Gépészeti korszerűsítésként a korszerűtlen konvektoros fűtés és az elavult központi fűtés kerül kiváltásra, új kondenzációs kazánok és fűtési rendszer kialakításával, valamint a meglévő hőleadók szabályozhatóvá tételével.

Az átalakítás után a korábbi földgáz energiahordozó megmarad, a fogyasztás azonban csökken. A fűtési rendszer korszerűsítésével párhuzamosan HMV rendszer is kialakításra kerül az igényeknek megfelelően.

Megújuló energetikai elemként a fejlesztési javaslat 50 kW teljesítményű fotovoltatikus rendszer kialakítását tartalmazza.

A projekt tartalmazza a kötelező akadálymentesítést.

Az épület helyi védett.

A teljes épület alápincézett. Az épület a jelenlegi városközponti utcakép jellegzetes darabja, utcai, historizáló homlokzatai helyi védettséget élveznek, ezeket a fejlesztés nem érinti. A falak nagyméretű tömör téglából készültek, szintenként változó vastagsággal. Pinceszinti, a lábazati és a földszinti falak a talajvíz miatt nagymértékben átáztak, így a vakolat sok helyen felpúposodott, „kagylósodott” felázott, hiányos. A földszinti határoló fal vastagság 60 cm, ami az I. emeleten 45 cm-re csökken. A tetőtéri helyiségek viszont már csak 30 cm falvastagsággal határoltak le. A védett utcai homlokzatok és a belső udvar nyílászárói eredeti szerkezetek, azonban a belső udvariak közül néhány az elmúlt időszakban cserére került műanyag szerkezetűre.

Az ablakok és ajtók fa, egyedi gyártású, jellemzően egy- illetve kétrétegű kapcsolt gerébtokos szerkezetek kávában, de néhol megtalálható pallótokos ajtó. A padlástérbe és a gázfogadóba vezető ajtók fémszerkezetűek. A nyílászárók állapota nem megfelelő, azok rosszul zárnak, károsodott szerkezetek, mind a transzmissziós, mind a filtrációs hőveszteség jelentős.
A kazán helyiségben egy FÉG VESTÁLE 105 kazánmodul működik jelenleg. A hőleadók öntöttvas radiátorok. Az épület tűzoltómúzeum részében a hőleadók konvektorok. A fejlesztés során a két rendszer helyett egy, kondenzációs kazánnal ellátott fűtési rendszer kerül kialakításra. A HMV termelés részben indirekt fűtésű melegvíztárolóval történik, amely szintén a kazánházban található, és melyet a gázkazán lát el fűtési energiával, részben pedig átfolyós vízmelegítőkkel. Az erőteljes amortizálódás miatt vált szükségessé egy széles körű felújítás.

Jelen projekt célja az épület komplex fejlesztése. A beruházás eredményeként egy minden tekintetben korszerű, a mai igényeknek megfelelő épület jön létre, mely épületenergetikai jellemzői révén gazdaságosan üzemeltethető, és növeli a komfortérzetet.
Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak.

Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

A projekt célcsoportja az érintett intézmény lakói, dolgozói, ill. látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

A célok rövid összefoglalása:

  • havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,
  • a rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,
  • hozzájárul a Magyar Államkincstár által meghatározott célok teljesüléséhez,
  • a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése
  • környezettudatos szemlélet erősítése,
  • növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát.

A projekt keretében várható eredmény a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növelése, a középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkentése, energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés és az üvegházhatást okozó gázok csökkentése.

infoKarcag

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights