Az országban egyedülálló a Karcagi Hivatali Énekkar

Több mint egy éve büszkélkedhet Karcag Város Önkormányzata a saját dolgozóiból álló kórusával. Az országban egyedülálló énekkart az éneklés szeretete és az összetartó, együttműködő csapatszellem keltette életre.

Karcag Város Polgármesteri Hivatalának Kórusa tavaly februárban alakult a hivatal dolgozóiból. Az éneklés szeretete és az összetartó, együttműködő csapatszellem keltette életre az amatőr kórust, melynek vezetője Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője.

–A kórus megalakításának ötlete Rózsa Sándor jegyző gondolatából született, mely tovább szerveződött Nagyné Major Mária intézményi és civil kapcsolatok ügyintéző közreműködésével, valamint Agócs Lászlóné ügykezelő segítő munkájával – mondja Plósz Csilla karnagy.

A kórushoz szervesen kapcsolódnak hangszeres zenészek is, akik színesebbé varázsolják a produkcióinkat. Ők valamennyien az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény volt és jelenlegi növendékei, tanárai: Koppány Mária nyugalmazott zongoratanár, Sebők Lajos – klarinét, tárogató, furulya, Varga Petra – fuvola, Márkiné Bihari Anita – klarinét.

– Milyen dalokat énekel a kórus és milyen terveik vannak a jövőt illetően?

– Repertoárunkban előkelő helyet foglalnak el a magyar népdalok, különböző ünnepi alkalomhoz kapcsolódó kórusművek, továbbá a könnyűzenei paletta remekeit is szívesen műsorunkra tűzzük.

–Nem titkolt szándékom a magyar zenei hagyományok megismertetése. A kórus amatőrnek mondható. Vannak, akik zenei általánosba jártak és ott elsajátították a kottaolvasást, a többség azonban hallás után tanulja meg a műveket.

–Az együttes „fiatal kora” ellenére már több karcagi, kunmadarasi, kunhegyesi fellépést tudhat maga mögött. Az idei terveink között szerepel a Karcagi Kun Orgonda Zenebarátok Egyesület szervezésében megvalósuló zenei esten való fellépés, ahol szimfonikus zenekari közreműködéssel egy konkrétan erre az alkalomra alakult „Nagykórusnak” leszünk a részesei, amely a Karcagon jelenleg működő gyermek, felnőtt, illetve nyugdíjas kórusokat hozza össze egy produkció erejéig.

– Ez pedig nem más, mint Selmeczi György: Milleniumi Óda című művének III. tétele

– sorolja Plósz Csilla, aki szerint a karcagi Polgármesteri Hivatal Kórusa egyedinek számít, hiszen tudomása szerint hazánkban nem működik másik ilyen hivatali kórus.

– Mint minden kezdeményezés, ez sem tudna életben maradni, fejlődni, és sikereket elérni, ha nincs az a támogató jelenlét, amelyet a város vezetése biztosít számunkra.

– A hivatali dolgozók számára a feltöltődési lehetőség következményeként a munkavégzésük is hatékonyabbá válik, hiszen lelkileg kiegyensúlyozott, szellemileg felfrissült állapotban folytatják tevékenységeiket a próbák után.

– A szereplések alkalmával elért sikerélmény pedig több napon keresztül motiválttá tesz minden résztvevőt – állítja Plósz Csilla, akit kórusvezetés új feladat elé állított.

– Az első próbától kezdve kihívásként és egyben lehetőségként tekintek az előttünk álló közös időszakra. Eddigi életemet mindig a zene közelében és művelésével töltöttem, vezettem már klarinét együttest, fúvószenekart és tanítottam meg sok- sok fiatalt klarinétozni, furulyázni, szaxofonozni és tárogatózni, de ez a kórus az első kórusom, akikkel együtt dolgozhatom.

– A sors ajándékának tekintem, hogy a nemrégiben egy egyetemi továbbtanulás alkalmával elsajátított kórusvezetői ismereteket a gyakorlatban is kamatoztathatom.

– Szeretném remélni, hogy tíz vagy akár húsz év múlva is ilyen lelkesen fog összetartani és énekelni a kiscsapat, és ezzel örömet szerez magának és a közönségnek is, mely mindig hálás, ha szívből jövő dallamokat hall egy fellépés alkalmával – fogalmazott a jövőt illetően Plósz Csilla.

infoKarcag

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights