Jó ütemben halad a Zöldfa úti óvoda fejlesztése

A pályázat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra.

A Karcag Városi Önkormányzat a 104/2016. (IV.28.) „kt.” sz. határozatával döntött arról, hogy 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében – támogatási arány 100% – benyújtja a pályázatot a kiírt pályázati felhívásra.

A projekt műszaki bemutatása:

A Karcag, Zöldfa u. 32. alatti óvoda épületén teljes körű korszerűsítést és felújítást kell végezni, a hatályos és vonatkozó épületenergetikai rendelet előírásait figyelembe véve. A tervezés fontos része, az épület azbesztmentesítése, valamint projektarányos akadálymentesítése, ennek megfelelően szükségessé válik egyes helyiségek funkciókapcsolatának újbóli meghatározása. Mindemellett fontos cél a homlokzatok megjelenésének építészetileg történő „felfrissítése”.

Építészeti felújítási – korszerűsítési munkák részletezése:
• az épület hőtechnikai adottságainak javítása és az egész épület hőveszteségének csökkentése érdekében a határoló falak és lábazat, a lapostető utólagos hőszigetelése, valamennyi, határoló falban lévő fa szerkezetű nyílászáró cseréje,
• lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása,
• azbesztcemet tartalmú hullámpala tetőfedés cseréje,
• a lapos és magastetős épületrész valamennyi bádogos munkájának cseréje,
• a belső nyílászárók közül csak a nagy forgalmú helyiségek ajtaja kerülnek cserére, a többi felújításra kerül,
• belső padló- és falburkolatok cseréje, szükséges helyeken az akadálymentesítési szabályokat betartva,
• beltéri falazat és mennyezet általános felújítása,
• akadálymentes WC megvalósítása,
• akadálymentes parkoló kialakítása, illetve a parkolótól az épület főbejáratáig vezető megközelítés útvonalának az akadálymentesítése,
• épület körüli járda cseréje,
• új utcafronti kerítés kialakítása, meglévő alapozás felhasználásával.
További, nem építészeti jellegű felújítási – korszerűsítési munkák részletezése:
• az elektromos belső hálózat és szerelvények felújítása,
• személyi kapubejárótól a főbejáratig a térvilágítás kialakítása,
• kazáncsere – fűtéskorszerűsítés,
• udvari gázvezeték korszerűsítése,
• vízhálózat korszerűsítése, szennyvízhálózat átalakítása épületen belül,
• helységek direkt – indirekt szellőzésének megoldása,
• ivókút, kerticsap, locsolócsap kialakítása a belső udvarban (egyéb földalatti udvari közmű vezetékek felújítása nem történik),
• napkollektor beépítése
Az épület bruttó beépített területe: 642,71 m2

Eszközbeszerzés:
A projekt keretében cserélve lesznek a csoportszobák bútorzatai. A gyermekek számára óvodai székek és asztalok beszerzését azok jelenlegi állapota indokolttá teszi. Az óvodai melegítőkonyha bútorzatának, berendezéseinek fejlesztése, cseréje történik meg, a mindennapi étkezés gördülékenysége érdekében. Az udvari játékok fejlesztésre kerülnek, a nagy udvar lehetőséget teremt a mozgáskultúra fejlesztésének gazdagítására. Az udvari játékok alatt jelenleg föveny található, amely valamennyi régi és új játék alatt a modern kor igényeit kielégítő gumilapra cserélve lesz. Az udvari babaházak állapota rossz, helyette új kerül kialakításra a szerepjátékok megvalósulásához. Az infokommunikációs eszközök elavultak, ezért új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a nevelői testület fejlesztőmunkáját támogatják. Képességfejlesztő játék- és IKT eszközök beszerzésére kerül sor, amely hozzájárul a gyerekek sajátos igényű képességfejlesztéséhez, valamint a digitális kompetenciák fejlesztéséhez.

A kivitelezés az ütemterv szerint zajlik.

infoKarcag

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights