Barátok egy közösségben

Jászapáti Város immáron hetedik alkalommal ünnepelte a magyar kultúra napját, Himnuszunk születésének évfordulóját. A január 19-i rendezvény keretein belül a Pájer Antal nevét viselő díj átadására is sor került.

Az ünnepi műsorra érkezett vendégeket Bukor Irén, a Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója üdvözölte, majd külön tisztelettel köszöntötte Farkas Ferenc polgármestert, Völgyi István alpolgármestert, Boros Anikó jegyzőasszonyt, továbbá Csikós Miklós emeritus jászkapitányt és Tajti Erzsébetet, a Jásztánc Alapítvány elnökét.

– A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon véglegesítette a himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket – hangsúlyozta Bukor Irén közel kétszáz esztendős himnuszunk eléneklését követően.

Kép: BerényCafé

A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoraművész vetette föl 1985-ben. „Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is” – idézte fel a kezdeményező szavait a műsorvezető, majd az országos jelentőségű eseményeket követően a város közösségének hagyományaira tért át.

Jászapáti Város Önkormányzata immár hetedik alkalommal adományozza e jeles nap alkalmából a Pájer Antal díjat. Az elismerés a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, valamint bármely olyan civil személy számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez. A többek között a Jász Alkotók Köre, vagy a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium által is birtokolt kitüntetésben idén a Jásztánc Alapítvány részesült.

Több évtizednyi munkájuk méltatása során elhangzott hitvallásuk: megszerettetni a gyermekekkel a néptáncot, a népi éneket, a néphagyományt. Számos tánc és kézműves tábort szerveztek, melynek célja a nemzeti hagyományok megismertetése, a vidám együtt alkotás élményének átadása. Külföldi útjaik alkalmával a magyar kultúra értékeit hirdették, és szoros kapcsolatot ápolnak határon túli testvéreinkkel is.

Kép: BerényCafé

A Jásztánc Alapítványt 1995-ben hívta életre tíz lelkes jászapáti fiatal felnőtt. Céljuk a paraszti tánc- és zenei folklór hagyományainak felkutatása, ápolása, a táncos szokások, népviseletek, néphagyományok megőrzése az utókor számára, valamint a néptánc és nemzeti hagyományaink népszerűsítése. Foglalkozásaik fő vonulata szintén a jászok és kunok népművészetének megismertetése a fiatal nemzedékekkel, de programjaikkal, csoportjaikkal gondolnak a kisgyermekes szülőkre és az idősebb generáció tagjaira is.

„Fontos tevékenységüknek tartják a lokálpatrióta, tevékeny, saját környezetét megbecsülő, a magyar kultúrát jól ismerő közösségekben gondolkodó fiatalok felnevelését.” – hangsúlyozta Bukor Irén, majd felkérte Farkas Ferenc polgármestert, nyújtsa át a díjat a Jásztánc Alapítvány elnökének és képviselőjének.

Tajti Erzsébet beszédében köszönetet mondott a szervezet alapítójának, tagjainak, valamint a támogatóknak, egyúttal mindenkit biztatott, nyugodtan érezzék magukénak a díjat, mely reményei szerint kellő lendületet ad majd az elkövetkezendő húsz év sikereihez. Külön kiemelte a szülők önzetlen hozzájárulását, hiszen nincs annál jobb indikátora munkájuknak, mint amikor a közvetlen családtagok kijelentik, ők erre a kultúrára, erre a hagyományra szeretnék nevelni gyermekeiket.

– Kinek, ha nem nekünk, magyar embereknek a dolga a magyarság utánpótlás nevelése, értékeink képviselete. Kitől várjuk el? Idegenektől, külföldre szakadt hazánk fiaitól, hogy érdeklődjenek a mi kultúránk és hagyományaink iránt? Csakis saját magunktól, saját belső indíttatásunkból lehet ezt az ügyet képviselni – mondotta végezetül. Mindenkinek azt kívánta, hogy legalább annyi örömet és élményt találjon egy tevékenységben, és annyi barátot egy közösségben, mint amennyi számára megadatott. Az ünnepi műsor keretein belül a Jásztánc Alapítvány csoportjai örvendeztették meg a közönséget moldvai, felcsíki és mezőségi táncokkal, a ritmusos talpalávalót Pál Bence bandája szolgáltatta.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights