Segítség az önkormányzatoknak

A települési szennyvíz kezelésével kapcsolatos adatszolgáltatásról tartott tájékoztatót a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatoknak január 15-én a megyeháza dísztermében a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az eseményt Vona Titusz, a KÖTIVIZIG gazdasági igazgatóhelyettese nyitotta meg.

Az országos rendezvénysorozat első, szolnoki állomásán a 379/2015. Kormányrendeletben előírt adatszolgáltatás megvalósítása érdekében tájékoztatták a megjelent tisztviselőket. A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv és a Csatlakozási

Szerződésben vállaltak szerint Magyarországnak legkésőbb 2015. december 31-ig a 2000 lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési agglomerációban meg kell oldania a szennyvízgyűjtő rendszer kiépítését és legalább a biológiai (II. fokozatú) szennyvíztisztítást, a kijelölt, érzékeny területeken, a 10 000 LE feletti agglomerációkban pedig a III. fokozatú szennyvíztisztítást is. Az adatszolgáltatás bevezetését az irányelv magyarországi végrehajtása miatt indult kötelezettségszegési eljárás során az Európai Bizottság által megfogalmazott igény indokolta.

A KÖTIVIZIG szeretne segítséget nyújtani az önkormányzatoknak, ezért tartotta szükségesnek a tájékoztató megszervezését, az elmúlt évek tapasztalatai alapján előfordult problémák megoldását. A rendezvényre a megye településeinek jegyzői kaptak meghívást, miután az ő felelősségük a megfelelő adatszolgáltatás határidőre történő teljesítése.
Elsőként a településsoros online adatszolgáltatás jogszabályi hátteréről, az adatszolgáltatásról általánosságban Rajz Renáta, az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) víziközmű referense számolt be. Ezt követően Zong Rita, a KÖTIVIZIG csoportirányítója osztotta meg tapasztalatait. Végezetül Pászthory Róbert, az OVF víziközmű rendszerfelelőse ismertette a TS online rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket. Az előadások után a települések részéről felmerült kérdésekre adtak választ az igazgatóság jelenlévő munkatársai.

Az igazgatóság a tájékoztatót megtartotta január 16-án Kecskeméten is, az ottani megyeházán.

kotivizig.hu

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights