Magyar Kultúra Napja Karcagon

Ünnepi műsort a VARIDENCE táncegyüttes adott.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989. január 22.-e óta ünnepeljük a magyar kultúra napját. A Dérynében tartott városi ünnepségen Székely István, Karcag Város Díszpolgára, az Infogroup Ingatlanfejlesztő Cégcsoport ügyvezető igazgatója, tulajdonosa mondott ünnepi köszöntőt. Ebből idézünk néhány gondolatot:

Isten áldd meg a magyart – mindig Isten segítségét, áldását kértük harcaink, elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben vagy a balsoros évtizedekben. Himnuszunk ezért is egyedi az európai népek himnuszai között. Nemcsak testünket, hanem a lelkünket is vigyázba állítjuk, ha nemzeti imánkat teljes átéléssel énekeljük, s templomaink harangzúgásaival pedig kenyérben és borban hitünket megvalljuk – mondta a szónok, aki szólt arról is, hogy a kultúra nemcsak tudást, műveltséget, hanem erkölcsöt is hordoz.

– A mai napon az egész Kárpát-medencében az ó és kishazában ünnepeljük nemzeti mivoltunk újrahangolóját, a saját testi gyengeségeit, betegségeit kiéneklő költő óriást és vele együtt a reformkori ébredés minden nemzet alakítóját és természetesen minden múltbéli és mai nemzet- és kultúraépítőt is.

A nemzeti imánkban megénekelt kunsági kalászból alkotott éltető kenyér a tokaji nektárral együtt az isteni áldás örök minőségi szintje, a hálaadás nélkülözhetetlen része itt a Nagykunság fővárosában. (…) E felemelő gondolatok mellett szólnom kell a kereszténységre, a nemzeti tudatunkra és gondolkodásunkra leselkedő veszélyről is, amelyről mintegy hat hónapja nagy vitákról lehet olvasni és hallani – folytatta Székely István, aki szólt arról is, hogy a kultúra rombolását Nyugat-Európa már nemcsak kóstolgatja, hanem nagykanállal fogyasztva előttünk jár. Jó hír az, hogy Kelet-Európában, hazánkban, s főleg Karcagon, még jó esélyei vannak magyar identitásunk, magyarságunk megerősítésére, keresztény kultúránk és értékrendünk nemcsak megőrzésére, hanem megerősítésére is. Úgy gondolom, hogy ezért mi keletiek és magyarok bátrabban nézhetünk gyermekeink, unokáink jövőbelátó szemeibe. Nekünk még van esélyünk jó döntéseket hozni – jelentette ki a szónok, majd a magyar kultúrára , a keresztény értékekre leselkedő veszélyekre hívta fel a figyelmet.

– Az áttekinthetetlen áradatot kínáló üzleti szempontú tömegkultúra jelentősen torzítja a választás tudatosságát, az időtálló, értékálló választás lehetőségét. Jövőnk érdekében ezekre az intő jelekre is figyelnünk kell és törekednünk kell arra, hogy a jövőt újra formáló internetes világot is a magyar kultúra szolgálatára, nemzetünk immunrendszerének erősítésére irányítsuk. Ezért is kell értékeinket, kultúránkat védeni, ünnepelni, sorvasztása, becsmérlése ellen fellépni – hangsúlyozta Székely István ünnepi beszédében.

A magyar kultúra napja alkalmából az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Andor László Istvánné a Györffy István katolikus Általános Iskola pedagógusa részére. Az elismerést Dobos László polgármester adta át, a kitüntetettet a kollégák nevében Gulyás Zsolt plébános és Kovács Miklós Istvánné igazgató köszöntötte.

Az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Dorkovics Ágnesnek, a KÁIAMI Kováts Mihály ÁI Tagintézménye tanára részére, akinek Dobos László polgármester adta át a díjakat, a kollégák nevében Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény vezető és Török Csilla intézményvezető helyettes köszöntötte.

Az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Csányiné Nagy Julianna, a KÁIAMI Kiskulcsosi ÁI Tagintézménye pedagógusa részére. A díjakat Dobos László polgármester adta át, az iskola nevében Futóné Szabó Margit tagintézmény vezető és Török Csilla intézményvezető helyettes gratulált.

Az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Vinczéné Gál Katalin, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanárának. A díjat Dobos László polgármester adta át, az iskola nevében Földváriné Simon Ilona igazgató köszöntötte a díjazottat.

Az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Kecsmár Lászlóné pedagógusnak (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) és Mészáros Lászlóné pedagógusnak (KSZC Varró István Szakiskola), ők a díjakat később veszik át.

Az ünnepségen adták át a városi elismeréseket is. Dobos László polgármestertől Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át Nagyné Varga Csilla óvodapedagógus, akit a kollégák nevében Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője köszöntött.

Dobos László polgármestertől Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át Nagy Józsefné, a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatója, akit Pau Tristany, a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend magyarországi képviselője köszöntött a fenntartó és a kollégák nevében.

Dobos László polgármestertől Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át Rusóiné Szabó Magdolna, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanára, akit Gulyás Zsolt plébános és Kovács Miklós Istvánné igazgató virágcsokorral köszöntött.

Dobos László polgármestertől Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna, a Szentannai Sámuel Középiskola tanára, akit az iskola nevében Gyökeres Sándor igazgató köszöntött.

Dobos László polgármestertől Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át Kovácsné Kerekes Katalin, a Déryné Kulturális Központ közművelődési szakembere, akit Szepesi Tibor igazgató virágcsokorral köszöntött.

Dobos László polgármestertől Karcag Város Sportjáért Díjat vett át Egyed Zsolt, a Karcagi Járási Hivatal informatikusa, a KSE Sakkszakosztály sakkozója. A díjazottat Hodos Julianna járási hivatalvezető és Szepesi Tibor, a KSE ügyvezetője is köszöntötte.

infoKarcag

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest