Húzós volt a központi felvételi

Január 19-én, szombaton délelőtt lezajlottak a középfokú iskolákba; a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi eljárásának a központi írásbeli felvételi vizsgái, amelyek a diákok és a tanárok véleménye szerint is elég nagy kihívást jelentettek matematikából.

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kellett megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhettek.

A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

Országos jelentkezési adatok. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma összesen: 420 (535 vizsgahelyszínen)

9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma: 401 (az ilyen intézmények kb. 62%-a)
Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 6 évfolyamos gimnáziumok száma: 85 (az ilyen tanulmányi területet (is) meghirdető gimnáziumok kb. 67%-a)
Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 8 évfolyamos gimnáziumok száma: 59 (az ilyen tanulmányi területet (is) meghirdető gimnáziumok kb. 71%-a)

A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére a jelentkezők száma mintegy 55000 tanuló a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 9600, a 8 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 6000 diák vett részt.

A kiértékelt feladatlapok megtekintése. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatta arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást adott az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

A felvételi vizsgák eredményeinek közzététele. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint február 7-éig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.

A Lehel Vezér Gimnáziumban február 25-én, pénteken 8 és 16 óra között lesz lehetőség betekinteni a kijavított és értékelt feladatlapokba. Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeiket január 28-án 08 órától 16 óráig tehetik meg az iskolában. Az ideiglenes felvételi jegyzéket oktatási azonosító szám/jelige alapján március 18-án 14 órakor hozzák nyilvánosságra. Ugyanebben az időben ez az iskola honlapján is megtalálható lesz.

A Szent István Sport iskola és Gimnázium február 24-én, csütörtökön ad lehetőséget megtekinteni a kiértékelt feladatlapokat. Észrevételt másnap 8 és 16 óra között nyújthatnak be. Szóbeli meghallgatás angol nyelvből február 25-én lesz, a fizikai képesség-felmérés vizsgálatra február 27-én kerül sor az adott osztályba jelentkezőknek. Az iskola április 30-ig küldi meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

A Liska József Katolikus Középiskolába jelentkezőknek sikeres írásbeli vizsga alapján a szóbeli elbeszélgetés előzetes értesítés alapján, február végén, március elején zajlik a szülőkkel együtt.

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights