Befejeződött az energetikai korszerűsítés Tiszapüspökiben

TISZAPÜSPÖKI | Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 52,2 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a TOP-3.2.1-15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című konstrukció keretein belül. A projekt során komplex energetikai fejlesztés valósult meg az 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. hrsz: 21. szám alatt található Polgármesteri Hivatal és az 5211 Tiszapüspöki Szabadság u. 14 hrsz: 6. szám alatt található Szolgáltató Központ épületeiben.

A kivitelezés sikeresen befejeződött, a projektben vállalt, korszerűsítésre irányuló fejlesztések megvalósultak, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ami megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket.

A fenti problémák megoldását a megvalósult projekt jelentette. A beruházás során elkészült a Polgármesteri Hivatal és a Szolgáltató Központ utólagos hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtési rendszerük korszerűsítése. Tekintettel arra, hogy a Önkormányzat  elkötelezett híve a megújuló energiaforrások használatának propagálásának, a projekt keretein belül a Polgármesteri Hivatal esetében 5kW napelemes rendszer, a Szolgáltató Központ esetében 2kW napelemes rendszer telepítése készült el. Tekintettel arra, hogy az épületek ügyfélforgalmat bonyolítanak le, elkészült azok arányos akadálymentesítése is.

Az Önkormányzat célja volt olyan létesítmények kialakítása a fejlesztések által, amelyek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, energiahatékonyan és költségtakarékosan üzemeltethetők, valamint maximálisan kielégítik mind a dolgozók, mind az épülethasználók és látogatók igényeit. A beruházás eredményeként a munkakörülmények javulása és a szolgáltatások színvonalának emelkedése várható.

A projektről további információ a www.tiszapuspoki.hu oldalon olvasható.

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights