Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

KARCAG | Megtartotta nyári szünet utáni első soros ülését Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 27-én, csütörtökön. A képviselők többek között beszámolók elfogadásáról és támogatásokról döntöttek.

Nyolc igen és két nem mellett elfogadta a képviselő-testület a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról a beszámolót. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a kiadás megfelelő ütemben, a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg. A költségvetési egyensúly és mindenkori fizetőképesség megtartása érdekében szükséges a költségvetés végrehajtásának folyamatos felülvizsgálata és ellenőrzése.

Megtárgyalták a képviselők a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának javaslatát. Karcagi-Nagy Zoltán képviselő hozzászólásában néhány jelentősebb bevételi és kiadási tételt kiemelt. Nyolc igen és két nem szavazattal elfogadta a testület a napirendi pontot.

Egyhangúlag elfogadta a testület a tájékoztatót a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye tevékenységéről. Némethné Szilágyi Ilona intézményvezető szóban kiegészítette az írásbeli tájékoztatót. Nagyné László Erzsébet kiemelte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadta a tájékoztatót. Pánti Ildikó képviselőnő hozzászólásában a városi bölcsődék történetét ismertette. Dobos László polgármester kihangsúlyozta, hogy egyre nagyobb az igény a bölcsődei férőhelyekre, hiszen egyre több a gyerek és egyre több az a szülő, aki talál munkát, és vissza szeretne menni dolgozni. Megköszönte a nevelői munkát a dolgozóknak.

Egybehangóan támogatta a képviselő testület a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről szóló tájékoztatót. A társulásba öt település, és annak szerteágazó tevékenységei tartoznak.
Nyolc igen és két nem szavazattal elfogadták a képviselők a Karcag város víziközműveinek 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervére a javaslatot, amelynek folyamamatos alakításra törvényi előírás szerint szükség van. Karcagi-Nagy Zoltán elmondta, a szakbizottság támogatta napirendi pontot.

Egybehangzóan megszavazta a testület a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást és a pályázathoz költségvetési előirányzat biztosítását. Dobos László polgármester elmondta, az előző évhez hasonlóan négy millió forint összeggel kívánnak hozzájárulni a szociálisan rászoruló diákok felsőoktatásának támogatásához. Szepesi Tibor képviselő hozzászólásában elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is támogatta a napirendi pontot.

Megszavazták a képviselők az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés megindítását. A pályázatból a rosszabb állapotú járdák felújítása fog megvalósulni.Napirend előtt Dobos László polgármester köszöntötte Rózsa Sándor jegyzőt, aki a Szféra által szervezett 24. Városi Polgármesterek Randevúja szakmai tanácskozáson szeptember 14-én magas szintű szakmai munkájának elismeréseként átvette az Év jegyzője díjat.

Gratuláltak Csanádi Zádornak, a Debreceni Egyetem Balássházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma végzős hallgatójának, aki a Gyulai Történelmi Íjász Világbajnokságon világbajnok lett.

Köszönötték továbbá az Aranykalász Baráti Kör csapatát, akik a július 7-ei Jásziványon megrendezett XIV. Hármas Kerületi Kézi Aratóverseny és Népi Ételek Főzőversenyén harmadik helyezést értek el. Az önkorányzat köszöntését Kálmán Imréné elnök fogadta.

Szó esett Karcag német testvértelepülésén, Schwarzheide-ben megrendezett ifjúsági sportversenyről, ahol a karcagi általános iskolások ötödik alkalommal szerezték meg az első helyezést. A szeptember 22-23-án megrendezett versenyről dr. Kapusi Lajos, a csapat vezetője osztotta meg a tapasztalatait.

A testületi ülésen részt vett dr. Berkó Attila kormánymegbízott, aki 2018. július 1-jén vette át kormánymegbízotti kinevezését. Dr. Berkó Attila elmondta, szemmel láthatóan fejlődik Karcag, de tennivaló mindig van, és mindent megtesznek azért, hogy a fejlődés továbbra is biztosított legyen.

Napirend előtt Lengyel János és Andrási András képviselők a kórházi parkolás megoldásáról, kerékpárutak rendben tartásáról és fejlesztéséről, játszóterekről, valamint a nem önkormányzati tulajdonban lévő utak javításáról tettek fel kérdéseket.

Dobos László polgármester válaszában kiemelte, a kórház belterületén egy zúzottköves parkoló kerül kialakításra, valamint a Kórház úton merőleges parkolóhelyek kijelölésével bővül majd a parkolóhelyek száma. Játszóterek további fejlesztése egyelőre nincs tervben, a Közútkezelő hatáskörébe tartozó utak és kerékpárutak tekintetében pedig folyamatos a kapcsolattartás.
A testület munkaterv szerinti következő ülését október 25-én, csütörtökön tartja.

infoKarcag

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights