Hatvanéves a zeneiskola

JÁSZBERÉNY | Idén ünnepli a Palotásy János Zeneiskola hatvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból jubileumi kötetet mutattak be október 5-én a Déryné Rendezvényházban.

Ünneplő közönség gyűlt össze a díszteremben, akik közül mindenki valamilyen szállal kötődik Jászberény zeneiskolájához. Kik a hangszerek ismeretét sajátították el itt, kik a pedagógusi pálya során adhatták át a zene szeretetét. Egy mindenkiben közös, az a kötődés, melyet a zeneiskolában töltött évek adtak a számukra. Ezek a momentumok késztették arra a kötet szerzőit, hogy összefoglalják a hatvan év zenetörténelmét, a visszaemlékezéseket és a kimagasló életpályákat.

Farkasné Szőke Tünde, a Palotásy János Zeneiskola igazgató asszonya köszöntötte az egybegyűlteket, és szólt a kötet szerkesztésének szépségéről és olykor kihívásairól is. Saját bevallása szerint később rajzolódott ki benne a könyv formaisága, de abban mindig biztos volt, hogy a lapokat feledhetetlen emlékekkel szeretné megtölteni. A könyv tartalmában a különböző területeken sikeres utat bejárt személyek osztották meg visszaemlékezéseiket, akiknek a zene mindig prioritást élvezett az életében. Ezen gondolatok összegyűjtése, az értékes dokumentációk feldolgozása komoly munkát igényelt, melyben kiváló szakemberek segítettek, akiknek személy szerint is köszönetet mondott. Nyitóbeszédét ezekkel a szavakkal zárta igazgató asszony: Kívánom, hogy mindenki, aki a kezébe veszi ezt a könyvet, át tudja magát adni a múltbéli utazásnak, kellemesen töltse el az időt a különböző stílusú visszaemlékezések olvasása közben.

Kép: BerényCafé

Gondolatsorát Nagy András HEB elnök folytatta. Üdvözlő szavaiban szintén a köszönetet hangsúlyozta, ami ezúttal a zeneiskolát illette. Az iskola hatvan éve eredményes, színvonalas munkával végzi a zene művelésére való nevelést és a tehetségápolást. „Erre nincs más szó, mint a köszönet” – mondta. Hortiné dr. Bathó Edit a zeneiskolával folytatott közös vállalásokra tért ki, mivel a múzeum rendezvényeinek fényét rendszeresen emelik produkcióikkal az iskola növendékei, tanárai.

A zenei élmények nemcsak a múzeum életét színesítik meg. Az évtizedek során felhalmozódott tévés felvételek is arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a zeneiskolások aktív fellépők voltak a városi rendezvényeken és a határon túl is. Az archív anyagokból összeállított kisfilm után Remeczky Lénárt Mária hegedűjátéka következett Farkasné Szőke Tünde zongorakíséretével.

A zenetörténelemben Besenyi Vendel tett mélyreható múltbeli sétát, míg az összegyűjtött anyagokból megírta a történeti részt. A könyvet úttörő munkának nevezte, hiszen témáját tekintve ritkaság, mivel Jászberény zenei kultúrájának állít emléket. Az országban is kevés zeneiskola történelmét dolgozták fel eddig. Elmondta, hogy több nehézséggel kellett szembenéznie, hol az anyagok hiányosságával, hol az anyagok bőségével találta szembe magát. Ebből adódóan bőven maradtak elmeséletlen történetek, amit, ha ezúttal a könyv lapjai nem is őriznek, elbeszélőik emlékezetében tisztán élnek. Egyik ilyen kedves történet Ifj. Bakki Józsefnéjé, aki a kötet véges keretei miatt szóban mesélte el saját élményeit a jászberényi zeneiskola indulásáról. Történetéből kitűnt, hogy apósa id. Bakki József szívügyének tekintette a zene művelésének átadását, melyet fáradhatatlan aktivitással végzett.

Kép: BerényCafé

A kötetben szereplő Szaniszló Richárd zeneművész szavaival méltatták egykori zeneiskolás tanárait. – Anélkül adtak ott valamit nekünk útravalóul, hogy tudták volna –, aki vibrafonon játszott a közönségnek. Az este során fiatal tehetségeinktől is hallhattunk ízelítőt Sas Dániel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongoraművészétől és Mészáros Máté klarinét szakos egyetemi hallgatótól.

A jubileumi kötet méltatója volt vendégként Duffek Mihály egyetemi tanár, zongoraművész. Hangsúlyozta, hogy a zeneiskola különleges dolog és hatalmas érték a városnak, mivel nemcsak zenére nevel, hanem közösségvállalásra és együttműködésre is megtanít. Segít az érzelmi intelligencia fejlődésében, a személyiségek alakulásában, miközben barátságok szövődnek tanár és diák között. Ezek a különleges kapcsolatok tették lehetővé azt is, hogy kellemes visszaemlékezésekkel, örömteli pillanatok felidézésével töltsék meg a kötetet. A továbbiakban a kötet igényességét emelte ki, majd az intézmény munkáját méltatta. „Az intézmény mi vagyunk! Egy intézményt a benne lévő értékek tesznek jóvá” – zárta beszédét.

Végül Gulyás Gergely, a Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem művésztanára és Illés Erika hegedűművész a zene nyelvén zárta a bemutatót.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights