Az Isten muzsikusa

JÁSZBERÉNY | Nincs olyan templomba járó Jászberényben, de talán a Jászságban sem, akinek be kell mutatni Sisa Menyhért kántort. Hetvenedik születésnapja apropóján kérdeztük hitről, hivatásról, családról és szeretett hangszeréről, az orgonáról.

Miért éppen az orgona áll a szívéhez legközelebb?
Ez egy lassú folyamat eredménye. Az évek folyamán nagyon megszerettem az orgonát, szinte hozzám nőtt, a részemmé vált. Remélem sikerül véghezvinnem, hogy teljes egészében megújuljon a Barátok templomának hangszere, s mind a 256 változat tökéletes hangzásban, teljes pompájában megszólaljon. Még kétmillió forint hiányzik a teljes felújításhoz. Egymillió az orgonamotor cseréjére és a másik millió egy regiszterre. Sajnos a speciális faanyag és a mestermunka is nagyon drága. Egyébként maga a szerkezet látványnak is gyönyörűség…csak megérhetném, hogy teljesen elkészüljön! Mondtam is Novák atyának és a polgármester úrnak, addig nem halok meg, amíg az orgona készen nem lesz! Persze erre a felvetésre tréfásan mindig azt a választ kapom, hogy akkor még várjak jó sokat a támogatásra.

Mikor készült a Barátok templomának hangszere?
Az orgona 1808-ban készült, Herodek József orgonakészítő mester munkája nyomán a Jászberényi Főplébánia számára. A Nagytemplomban 80 évig szolgált a hangszer, majd onnan került át mostani helyére, a Barátok templomába. Az az orgona, ami azelőtt itt működött most a Szentkúti templom híveit szolgálja. Lassan az a hangszer is felújításra szorul, hiszen az orgona tulajdonsága, hogy elöregszik.

Kántor úr jól ismeri a Szentkúti templom orgonáját is, hiszen gyakran játszik rajta.
Igen, sokszor besegítek Szabó Attilának, a Szentkúti templom kántorának, mert a tanári munkája nem mindig hagy elég időt az egyházi szolgálatra. Időközönként a miséken, rendszeresen pedig a temetéseken helyettesítem kollégámat.

Tud olyan emlékezetes orgonajátékot, amelyre szívesen visszaemlékszik?
Nagyon sokat tudnék említeni, de amikor olyan neves művészeket hívunk meg, mint Solymosi Ferenc, Bednarik Anasztázia, Leányfalusi Vilmos, Lukács atya, Hopp Bertalan és megszólaltatják a Barátok templomának orgonáját, az valami csoda.

Hogy jutott eszébe, hogy ezt a szép hivatást válassza? 
Nem volt senki a családunkban zenész. Édesanyám ugyan fiatal korában nagyon szépen tudott tangóharmonikázni, de férjes asszonyként már nem játszott. Gyönyörű hangján viszont sokszor énekelt egyházi énekeket, magyar nótákat. A kántori hivatást saját meggyőződésből, elköteleződésből választottam. Hál’Istennek idáig kitartott a lelkesedésem az egyházi muzsika iránt és most már úgy gondolom ez így is marad életem végéig. Amikor orgonán játszom, annyira magával ragadnak az érzelmek, hogy azt nem is tudom szavakkal leírni. Csodálatos, fennkölt élmény, egy lelki feltöltődés. Szerencsés vagyok, hogy a munkám a hobbim. Nem is tudok elválni a hangszeremtől csak majd halálom napján.

A lányai örökölték a zenei tehetséget?
Katika lányom négy évig zeneiskolába járt, nagyon szépen zongorázott, de egyszer csak legnagyobb bánatomra feladta. Úgy terveztem, ha nem is lesz kántorként utódom, de majd néha besegít. Nos, nem zárkózott el, de sajnos már nem gyakorolja a muzsikálást és így gyakorlás híján lassan el is felejti.

A hitéletet azért gyakorolják a kántor lányai?
Természetesen! Mi Jászárokszálláson élünk, ugyanis Jászberényből „oda mentem férjnek”. Feleségemmel a lányokat a legnagyobb egyetértésben a katolikus hit szerint neveljük templomlátogató, szép erkölcsös életben. Remélem meg is maradnak hitükben és továbbviszik ezt a vallásos irányt.

Több évtizedes egyházi szolgálathoz erős hitre is szükség van. Miből fakad ez az erős hit?
Szüleim öröksége, ők tanítottak engem Isten szeretetére. A vallás, az Istenszolgálat születésem óta végigkíséri az életem, mindennapjaim része. A kántorképző iskolában is kaptam egy plusz lelki megerősítést, hiszen az Egri Főegyházmegyei Kántorképző Iskolában pap testvérek tanítottak a zenére. Simon Sándor orgonaművész atya osztályába jártam, aki egy szent életű, áldott jó ember volt. Örök hálával tartozom neki, amiért minden szépre, jóra megtanított. Zenémmel és életemmel az egyházat és Istent szolgálom.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights