Több mint 200 millió forintból fejlesztik a kenderesi ipartelepet

Kenderes | Kenderes Városi Önkormányzat a TOP-1.1.1-16 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című konstrukció keretében nyert 217,9 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével tervezi megvalósítani a kenderesi ipartelep 415, 418/1, 418/2 hrsz. területén komplex infrastrukturális fejlesztését. A fejlesztés célja a működő vállalkozások infrastrukturális igényeinek kiszolgálása illetve a 8,35 ha területű telephely közmű hálózatának és kiszolgáló épületeinek rekonstrukciója.

A projekt keretében, iparterület kialakítását, fejlesztését biztosító alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, az ipari park és iparterület elérhetőségét és feltárását segítő színvonalas infrastruktúra fejlesztése fog megtörténni.

A beruházás keretében a kenderesi 415, 418/1, 418/2 hrsz-ú 8,35 ha területű telephely közmű hálózatának és kiszolgáló épületeinek rekonstrukciója kerül kialakításra, melynek célja a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése, valamint az alapinfrastruktúra kiépítésével ipari beruházók bevonzása a település belterületének külső részére. Az új ipari terület kialakításával közvetve új munkahelyek megteremtése válik lehetővé, amely segíti a kenderesi lakosok elhelyezkedését a településen belül.

Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúra fejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.

A fejlesztés várható multiplikátorhatása révén az iparterületre betelepülő vállalkozások számának növekedésével a munkahelyek számának növekedése is várható. A munkanélküliség csökkenésével pedig a település életszínvonalának emelkedése várható, amely kihat a környező térség gazdasági fejlődésére is.

Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentációk elkészültek és jóváhagyásra várnak, azok elfogadását követően kerül kiírásra a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A projekt fizikai befejezésének határideje a támogatási szerződés szerint: 2019.12.31.

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights