Óvoda és bölcsődefejlesztés Fegyverneken

FEGYVERNEK | Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című konstrukció keretében nyert 270 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével tervezi megvalósítani a település és vonzáskörzetének 3-6 éves gyermekeinek óvodai ellátásának fejlesztését és a 0-3 éves kisgyermekek gondozási ellátását egy új bölcsődei egység létrehozásával.

A projekt keretében Fegyvernek településen az óvodai és bölcsődei szolgáltatások épületének felújítására, átalakítására és bővítésére kerül sor.

A tervek megvalósulásának eredményeként a bölcsőde szolgáltatását igénybe vevők számára a szakszerű, biztonságos ellátás biztosítása valósul meg, ezáltal segítve a 0-3 éves korú gyermekek szülei (25-40 éves kiemelt célcsoport) részére a munkába állás lehetőségét.

Az óvoda infrastruktúrájának fejlesztésével, akadálymentes, biztonságos környezet megteremtése, energetikai átalakítás a hosszú távú fenntarthatóság miatt.

Projekt megvalósítástól elvárt eredmények:

  • Korszerű óvoda épület kialakítása, meglévő férőhelyszám (100 fő) fenntartása
  • Korszerű bölcsőde épület 1 csoportszobával bővítve.
  • A férőhelyszám növelése: 14 fős csoportszobával. valamint a csoport bontásával az összes férőhely 10+16 fő. A férőhely növekedés összesen: 16 fő.
  • Foglalkoztatás bővítése 2 kisgyermeknevelővel. (bölcsőde férőhelybővítés miatt) + bölcsődei dajka
  • Felújítás során alkalmazott energiabarát módszerek alkalmazásával a működtetési költségek kb 15%-os megtakarítása, költségmegtakarítás.

Műszaki-szakmai eredmények a projekt megvalósítása során:

  • A projekt komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg, ahol a HH/HHH kisgyermekek száma az országos átlag feletti, ezért a területi kiegyenlítődés kezdeti lépéseihez hozzájárul
  • A projekt hozzájárul a gazdasági növekedéshez, foglalkoztatás bővítéséhez 2 új munkahely létesítésével
  • A tervezett bővítmény nettó alapterülete 109,86 m2 lesz, mely során megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek.

A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights