Önkormányzati pályázat

JÁSZBERÉNY | Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  településkép védelemről szóló, önkormányzati rendelet bekezdése értelmében pályázatot hirdet a szabályozási terv szerinti műemlék környezetben lévő, továbbá a védett épületek, építmények és épületrészek, valamint természeti értékek megfelelő színvonalon tartásának támogatására. 

A pályázat általános feltételei:

a. A támogatás pályázat útján igényelhető. Pályázatot olyan természetes személy és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) nyújthat be, vagy akinek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, jogszerű használatában van. Pályázni csak a Szabályozási Terv szerinti műemléki környezetben lévő, továbbá az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) számú rendelet 1. és 2. sz. mellékletében szereplő épületekkel, építményekkel és természeti értékekkel lehet. (A rendelet a www.jaszbereny.hu honlap „Önkormányzat – Rendeletek” alportálján olvasható, letölthető.)

b. A pályázatokat a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának címezve, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal főépítészénél kell benyújtani (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelmi pályázat”.

A benyújtás határideje: 2018. AUGUSZTUS 27.

c. A pályázat részletes kiírása megtalálható a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján és a város honlapján (www.jaszbereny.hu).

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights