Nyári ülés – kemény témák

JÁSZBERÉNY | Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete július 11-én tartotta a nyár utolsó rendes nyílt ülését, melyet Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is megtisztelt jelenlétével.

A 14 képviselővel határozatképes ülést Szabó Tamás polgármester nyitotta meg, majd a testület tagjain, a hivatal dolgozóin és a további vendégeken túl kiemelten köszöntötte Pócs János országgyűlési képviselőt, aki azzal a szándékkal jött, hogy a várost és térségpolitikát érintő kérdésekre választ adjon.

Gedei József két helyi üggyel, a várost megkerülő körgyűrűvel valamint Jászberény megyei jogú státuszával indította a kérdések sorát. Megemlítette még a központi költségvetés jelenlegi állását, mint kérdéskört, valamint a keresztény értékrendet, továbbá felvilágosítást kért, miben látja ennek lényegét a képviselő. Balogh Béla kérdése szintén a költségvetésre vonatkozott, azon belül is az olyan elvonásokra, mint a szolidaritási hozzájárulás, vagy az egy főre eső adó, mely folyamatosan nő a városlakók számára. Végezetül a ”cafetéria-mizéria” témáját érintette.

Pócs János az elkerülő út kapcsán elmondta, a miniszterelnök úgy döntött, hogy azt az államtitkári keretből kell finanszírozni, és várhatóan 2019-ben fog elkezdődni a kivitelezés.
Jelenleg a tervezésnél és a közbeszerzésnél tartanak.

A megyei jogú város vonatkozásában elmondta, be kell érnünk egyelőre azzal, hogy szeptemberben tudunk újra visszatérni rá, de továbbra is igyekeznek erősíteni azokat a támogatásokat, melyek arról szóltak, hogy Jászberénynek megyei jogú városnak kell lennie. A költségvetéssel kapcsolatban megnyugtatta a testületet, hogy kellően stabil, és mindenféle várható ingadozásra nagyobb keret van elkülönítve, mint bármikor. A költségvetésnek továbbra is fő pillérei a gazdaság erősítése, az áfa csökkentések, az adócsökkentések és a támogatások növelése a családok, valamint a munkáltatók részére. A keresztény Magyarország szemlélet esetében kifejtette, a kormány eddig is és ezután is ki fog állni a kereszténység mellett. A vallási és politikai szemléletkülönbségeket, a más felekezetekhez való tartozást tiszteletben fogja tartani.

Balogh Béla kérdésére reagálva elmondta, itt érdemes megemlíteni a Dalkia ügyét, amikor a 750 millió forintnyi összeget a kormány első szóra kifizette a város helyett. A különböző területek – oktatás és egészségügy – állami finanszírozásba történő átkerülését illetően hozzátette, az állam már sokkal többet tett bele, mint egy önkormányzat a saját anyagi terhénél fogva meg tudott volna engedni. Felhívta a figyelmet, hogy a fenntartótól függetlenül ebben a városban van az iskola, a mi gyerekeink járnak oda, a mi betegeink fordulnak meg a kórházban. Ha az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy segíti ezeket az intézményeket, akkor a mi gyerekeinket, a mi betegeinket erősíti, nem pedig az államot.

A cafetéra rendszer megítélésével kapcsolatban véleménye szerint nagyon nagy tévedés, hogy az a dolgozóknak járó támogatás volna, így most ők esnének el ettől a juttatástól. A cafetéria akkor alakult ki, amikor minél több munkahely megteremtésén fáradoztak, és hogy a munkáltatók terhét csökkentsék, egy tetszőlegesen adható jutalékrendszer tűnt a legjobb megoldásnak. Hozzátette, miután a kormány ezermilliárdokat költött munkahelyteremtésre, és a dolgozókért folyik a verseny, az a szükséghelyzet, amiért a cafetéria létrejött, megszűnt. Ám a félreértések elkerülése érdekében kiemelte, a rendszer továbbra is megmarad, csak már nem adómentes formában.

Szabó Tamás is kifejtette véleményét az elhangzott, Jászberényt érintő témákkal, az önkormányzatokkal és az útüggyel kapcsolatban. Az önkormányzatok állapota és helyzete felszabadult, mióta az állam átvett területeket. Szerinte úgy helyes, ha ezeket magánál is tartja, mert a kialakult minőség kiáltott azért, hogy létrejöjjön valamilyen rend és elinduljon ez a változás. Mindenesetre, ami előtte volt, az csak a csődbe, a káoszba vezetett volna minden elemében. Útügy tekintetében kiemelte, minden egyes megbeszélésen lépésről lépésre haladnak előre. Most konkrétan az következik, hogy még a nyári kormányzati szünet előtt, de ha nem, akkor közvetlenül utána valamelyik aktuális kormányzati ülésre konkrétan bekerül az elkerülő út ügye. A megfelelő támogatás már előkészített, az államtitkári keretben rendelkezésre áll. A munkálatok várhatóan 2019 tavaszától elkezdődnek.

A továbbiakban a sürgősségi indítványok tárgyalása következett. Alvári Csaba főépítész elmondta, hogy mint már az mindenki tudomására jutott, a Cege Kft. geotermikus erőművet kíván létesíteni Jászberény külterületén. Az általuk megvásárolt építési telek övezete nem volt megfelelő az erőmű létesítésére, ezért a képviselő-testület támogatta azt az indítványt, hogy az övezet megváltozzon. Ez a testületi döntés tavaly megszületett, de az igazi településtervezési munka idén kezdődött el a cég költségén, ők bízták meg a településtervezőt is. A munka elindult, a módosítási folyamat kellős közepén tartanak, és az lenne a legjobb, ha a cég engedélyezési eljárása minél előbb el tudna indulni, mely akkor következhet be, ha kiemelt fejlesztési területté nyilvánítják az érintett ingatlant vagy ingatlanokat. Így ha minden a tervek szerint halad, akár már szeptember, legkésőbb októberre végezhetnek a módosítási folyamattal és ez által lehetőség nyílik a cégnek az engedélyezési eljárás lebonyolítására, így az erőmű megvalósítására is.

A sürgősségi indítványokat valamint a kiküldött napirendi pontokat többségben elfogadta a képviselő-testület és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

A következő napirendi pontok a tájékoztatók köréből kerültek ki, így a képviselő-testület a két ülés között történt eseményekről valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékozódott. Átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatban Ferencvári Csaba bizottsági elnök kapott kérdést az útkátyúzásokat illetően, melyek alkalmával nem kerül sor a forgalom szakszerű elterelésére. Szabó Tamás hozzátette, hogy maga is tapasztalta – például a posta igen hosszú útszakaszánál – hogy csak egy sávot lehet használni, így tulajdonképpen rá van bízva a közlekedőkre, hogy ki engedi el a másikat. Az, hogy ezt milyen szabályok kötik, valószínűleg a kivitelezőt érintik, de az önkormányzatnak kontrollálnia kell, hogy tényleg érvényesülnek-e ezek a szabályok. Kérte az illetékes bizottság elnökét egy írásos válasz készítésére a felvetés kapcsán.

Az ülés a beszámolókkal folytatódott, először is a Jász Múzeum szakmai tevékenységét taglaló anyaggal. Hortiné dr. Bathó Edit kifejtette, 2017-ben kiemelkedett a múzeumpedagógia sorozatuk, szépen gyarapodott a műtárgyállomány és a múzeum raktárkérdése is megoldódni látszik, köszönhetően az önkormányzatnak. Nagy András hozzátette, bölcsen döntött az önkormányzat, amikor hozzájárult a régészek foglalkoztatásához, ami nagyon eredményes.

A beszámolók sorában a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi szakmai tevékenységéről elnevezésű anyag következett. Bozóki Jánosné szóbeli kiegészítéssel élt és elmondta, társadalmi gondozók munkájának igénybevétele mellett már gépjárművel is szállítanak a városban meleg ételt. A házi segítségnyújtásban szintén változás történt, ugyanis már meghatározott óraszámban is van lehetőség a gondozásra. Új jelzőrendszer-készülék került bevezetésre, mely lehetőséget biztosít a kétoldali kommunikációra az ellátott és a gondozó között, továbbá felméri a gondozott állapotát és automatikus riasztást is tud küldeni.
A továbbiakban előterjesztés a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról szóló 161/2018. (VI.13.) határozat módosítására elnevezésű anyagot tárgyalta a testület. Felvetődött a települések különböző mértékű hozzájárulása. Szatmári Antalné kifejtette, mindenkinek egyforma lesz majd a végén, köszönhetően annak, hogy az előírt 30.000 lakosnál több, eddig összesen 61 ezer fő jött össze.

Következőként előterjesztés az Ifjúsági Munkacsoport megalakítására című anyagot tárgyalták, melyhez Balog Donát képviselő – a munkacsoport polgármester által kinevezett elnöke – tett szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy egyre erősebbé vált az a felvetés, hogy ennek a területnek egy önálló szervezeti formát kell adniuk, mely nem egy újabb bizottság. Mindenki nevében szólt, amikor azt mondta, érzik a felelősséget, hiszen a város jövőjének minősége függ attól, hogy milyen és mekkora csoportja marad itt a fiataloknak. A munkacsoport sikere azonban csak évtizedekben lesz mérhető, ezért kéri már most a testület támogatását.

Az előterjesztés az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkérésére napirendi pont tárgyalása során Szabó Tamás örömét fejezte ki, miszerint dr. Mosóczi László, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár vállalta a nemes feladatot.

A továbbiakban sor került még az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásra. Legutoljára a 7785 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítésére című előterjesztésről tárgyalt a testület, mely – az ülés összes pontjával egyetemben – elfogadásra került.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights