Strand és közbiztonság

JÁSZAPÁTI | Május 17-én tartotta soron következő testületi ülését Jászapáti város határozatképes létszámban megjelent képviselő-testülete. Ez alkalommal egyértelműen a strand, a temető valamint a közbiztonság helyzete szolgált központi téma gyanánt.

Az ülés kezdetén Farkas Ferenc polgármester megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Pócs János országgyűlési képviselőt, valamint Dr. Tóth Péter ezredes urat, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjét, illetve Hamar Gábor alezderes urat, a Jászapáti Rendőrőrs parancsnokát és minden megjelent vezetőt, önkormányzati munkatársat.

Az ülést Pócs János beszéde nyitotta, aki már a mandátum birtokában mondott köszönetet a közös munkáért. Kijelentette, hogy meggyőződésének tekinti, az az eredmény, amit az országban és a Jászságban elértek egy-egy település sikeréről is szól. Kiemelte, valamint megköszönte Jászapáti város, a képviselő-testület, a polgármester és a hivatal minden dolgozójának közreműködést, eredményes munkáját.

Elsőként tájékoztató következett a két ülés között történt legfontosabb eseményekről. Mielőtt Farkas Ferenc polgármester hozzákezdett volna a felsoroláshoz, örömmel jelentette be, hogy hamarosan zárul a város korábban megkezdett napelemes projektje, ahogy a hőszigetelési munkálatok és egyéb építések is. Hozzátette, hogy 950 méterre elvégezték a termálkút fúrását, melynek köszönhetően 880 méternél jelentős mennyiségű, 54 fokos termálvizet találtak. A két ülés között történt események között helyet kapott egy óvodai alapítványi bál, búzaszentelő, mandátum átvétel, állampolgársági eskütétel, tűzoltóverseny, ballagás és redemptio emléknap is.

Ezt követően átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak. A tájékoztatóval kapcsolatban Birkás Ferenc képviselő tolmácsolta a lakóktól hozzá beérkező észrevételeket, melyek a Rapi utca problémáira hívták fel a figyelmet. Javaslatot tett kamerarendszer kiépítésére, sűrűbb rendőri biztosításra a tarthatatlan helyzet felszámolása érdekében. A stranddal kapcsolatban a fakivágások, illetve működő vendéglátóegység után érdeklődött a lakosság, de felmerültek problémák az OEP kezelések finanszírozása kapcsán is. Ezen kívül a kemping területén folytatott személyszállításról esett szó. Észrevételeiben kitért a testvérvárosi kapcsolatokra és javasolta Jászapáti város Kocsérral történő megállapodását, a közös múltra való tekintettel.

Farkas Ferenc az észrevételekre adott válaszában kiemelte, hogy a Rapi utca helyzete már korábban szóba jött, akkor egyeztettek Hamar Gábor úrral és sűrítették a járőrözést. Az őrsparancsnok úr kiegészítésként elmondta, a sűrűbb rendőri jelenlétnek köszönhetően mérséklődtek a bűnesetek, és kérte a jelenlévőket, hogy a hatékonyabb intézkedés érdekében a jelzéseket a 112-re tegyék meg, így erősíthetik a tettenérést.

Tótin Lóránt, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője válaszolt a stranddal kapcsolatos kérdésekre. A napokban fakivágást, sövényirtást végeztek, de kizárólag indokolt esetben, a korábbi tájépítész javaslatai alapján. Megnyugtatott mindenkit, hogy bár a büfé helyzetével kapcsolatban voltak gondok, május elején sikerült megállapodni egy másik bérlővel. Az OEP kezelések tekintetében elmondta, kötelező részt szedni a kezelésekért, melyek csak 85%-ban finanszírozottak. Ez alól az egyetlen kivétel a 100 %-ban finanszírozott, 18 év alatti gyermekek gyógyúszása. A szemétszállításra vonatkozóan az elmúlt időben többször változott a rend, ezért azt kérték a Regio-Kom Kft-től, szórólapozzák le a területet a szállítás rendjéről.

A testvérvárosi javaslatra Farkas Ferenc polgármester reagált, és a Kocsérral fenntartott jó kapcsolatra, illetve az egyforma címerre hivatkozva úgy vélte, kezdeményezni kell a folytatást.

Pádárné képviselő asszony a temetőben végzett fakivágásokról érdeklődött, valamint a városban a főutakon elhelyezett szemetes kosarak ürítési rendjéről. Tótin Lóránt kifejtette, hogy fölmérik a fák állapotát és csak abban az esetben és időszakban végeznek fakivágást, amikor lehetséges. Farkas Ferenc polgármester a folytatásban hozzátette, a közfoglalkoztatásban dolgozók ürítik a hulladéktárolókat, mely szolgálat hétvégén is működik. A továbbiakban az idős lakosok elhalálozásakor szükséges szemétszállítási teendőkről is szó esett, ugyanis csak a megfelelő bejelentést/törlést követően tudja a szolgáltató módosítani a számlázási adatokat. Amennyiben valaki nem kap számlát, a Városüzemeltető Kft. ügyfélszolgálatán tud érdeklődni.

A továbbiakban a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló következett, melyet Hamar Gábor alezredes úr ismertetett. Összefoglalójában elmondta, a beszámolóban nem minden esetben települési adatok, hanem rendőrkapitánysági adatok szerepelnek, melyek öt területet fognak össze: bűnügyi, közlekedésrendészeti, bűnmegelőzési, illetve az együttműködések és a rendészeti tevékenység területeit. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt időszak legkedvezőbb regisztrált adata, ami 11,5%-os csökkenést mutat. Kiemelt bűncselekmény kategóriában is jelentős csökkenés látható, 21,5%. A nyomozás eredményességben is emelkedés történt, 60,1%.

Közlekedésrendészet tekintetében a balesetek számában vannak pozitív tendenciák. Halálos kimenetelű nem történt, viszont negatív, hogy a súlyos és könnyűsérüléses balesetek növekvő számot mutatnak. A gond, ami kimutatható, többek között a pályaelhagyás, a sebességtúllépés, az elsőbbség meg nem adása. Felhívta a figyelmet, hogy a közlekedésbiztonság terén nagyobb számban történnek közlekedésrendészeti tevékenységek, mely törekvés látszik is a helyszíni bírságolások, ellenőrzések, ittas vezetésekkel szembeni hatékonyabb fellépések számán. Kitért a migrációval kapcsolatos tevékenységekre is, melyben hozzátette, bár az ország közepén vagyunk, az országhatár védelmében jelenleg is három főt delegáltak az ideiglenes századba. Bár a kollégák kiesése nyomot hagy az itt lévő munka során, túlórával tudják ellensúlyozni a kimaradást. A bűnmegelőzésre is fordítanak energiát, melyet alátámasztanak a drogprevenciós tanácsadások, a kábítószerügyi fórumok, középiskolákkal való együttműködések, szórólapos és plakáton történő tájékoztatások. Végül megköszönte az önkormányzattal történő szoros együttműködést, a támogatásokat és mindenki munkáját, aki valamilyen szinten segíti azt, hogy Jászapáti biztonsága ilyen szinten javuljon.

Rendeletekkel és előterjesztésekkel folytatódott az ülés, azon belül is a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval. Tótin Lóránt ügyvezető szóbeli kiegészítésében összefoglalta a mérleg eredményére ható tényezőket. Pozitívumként megjegyezte a tőkeemelést, amelyet a strand és a kempingprojekt végrehajtására a képviselőtestület a rendelkezésükre bocsátott. Részletezte, hogy bár tőkeemelésként kapták az összeget, azt elköltötte a cég olyan fejlesztésekre, melyek azonnal értékcsökkenésként jelentkeztek. Ilyen fejlesztés volt a temető új parcellájának kialakítása, a telephely őrzésének kiváltása infrakamerás rendszerrel, a kempingben történő fejlesztések, lakókocsik felújítása, előtetők építése. A helyi termelői bolt veszteséges helyzetére is kitért, ahol a csökkenés a munkabérre kapott, tavaly lejárt támogatás miatt következett be. A kedvezőbb eredmény érdekében üzlettér és kínálatbővítést terveznek végrehajtani a jövőben.

Kalmár Rozália, a felügyelő bizottság elnöke is elmondta észrevételeit a beszámolóval kapcsolatban. Visszautalt a 2016-os vizsgálatra, melyben már jelezte problémát, amit a megszűnt illetve a más céghez elkerült ágazatok jelentik majd az eredmény tekintetében. A bevételek kiesése hosszútávon gondot fog jelenteni, ezért úgy hiszi, ez az az év, amikor el kell dönteni, hogyan tudják pótolni a nyereséges tevékenységeket. Hozzátette, hogy pozitív hozadéka van a strandon történt fejlesztéseknek, ugyanis 3 millió forinttal növekedett a bevétel. Farkas Ferenc elmondta, reméli, hogy nem marad ilyen mértékű a veszteség, hiszen a temetői földszállításra vonatkozó 9 millió forint nem lesz mindennapos, így közelebb kerülhetünk a pozitív eredményhez.

Birkás Ferenc képviselő a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó programokról, még Pádárné képviselő asszony a strand bemutatásának reklámtevékenységéről érdeklődött. Tótin Lóránt válaszában kifejtette, pályázatokat nyújtottak be eszközbeszerzésre, vizes és szárazföldi játékok fejlesztésére, de ezek eredménye jövőre várható. Meccsnézésre természetesen lesz lehetőség, melyről a hideg sört kínáló büfés kocsik tulajdonosaival is egyeztetett. Reklámtevékenységre kitérve elmondta, a közösségi oldalakon, valamint a környező nagyáruházakban már ősszel és idén is szerveztek kampányokat, melyek remélhetőleg emelik a strand látogatottságát.
A Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről Farkas Ferenc polgármester adott bővebb tájékoztatást. Elmondta, ahogy értesültek erről a pályázati lehetőségről, egy útfelújítási beruházásra gondoltak. Tavalyelőtt szintén útra pályáztak, melynek köszönhetően megépült a Nyárfás út egy szakasza és egy teljes utca. Tavaly sportöltöző építésére pályáztak, és hamarosan el is kezdődik a kivitelezés. Jelenleg a Nyárfás út még el nem készült szakaszát szeretnék befejezni 15 millió pályázati forrás felhasználásával.

A Jászapáti 2366 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadása a Jászapáti Városüzemeltető Kft részére, teniszpályák építése céljára előterjesztéssel kapcsolatban Farkas Ferenc elmondta, lényegében egy közterületet szeretnének önkormányzati területhez csatolni.

Korábban hosszú ideig térítésmentesen használhatta a teniszpályákat a Jászapáti Sportegyesület. Az elmúlt években azonban bérleti díj került felszámolásra, mely a 2018-as évre jelentősnek bizonyult, ezért javasolják a Békás tó területének a strand fejlesztési területéhez történő hozzácsatolását. Jászapáti tenisz szakosztálya országos bajnokságokon vesz részt, de a pályahiány és a nem megfelelő pálya miatt Szolnokon kénytelenek játszani meccseiket. Már az utánpótlás nevelése is megkezdődött, ezért nem lenne túl jó, ha emiatt menne el a gyerekek kedve a sportolástól. Az önkormányzat a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft és magánemberek kezdeményezésére szeretne az átadott területen három olyan teniszpályát építeni, mely alkalmas lehet a felkészülésre.

A szóban forgó összes napirendi pont egyöntetű, kilenc igennel történő elfogadása után az ülés zárt ajtók mögött folytatódott.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights