Dr. Szabó Tamás közleménye

JÁSZBERÉNY | Az elmúlt napokban sok találgatás, politikai szándékú célzatú dezinformáció látott napvilágot Budai Lóránt jobbikos önkormányzati képviselő összeférhetetlenségi ügyével kapcsolatban.

Nevezett önkormányzati képviselő a közösségi média felületein visszatérően olyan tartalmakat tett közzé, amelyek valótlanok, a hivatal dolgozóit és a magyar igazságszolgáltatást tisztességtelennek tüntetik fel. A képviselő-testületi zárt ülésen elhangzottakat nyilvánosságra hozta, méghozzá oly módon elferdítve, hogy az általa nyilvánosságra hozott tartalom azt a látszatot keltse, hogy az érintett tisztségviselő méltatlan a tisztségére és a város képviseletére. Ezen kívül a városban működő állami költségvetési szerv vezetőjét illetően valótlan tényeket és híreszteléseket közölt, amelyek alkalmasak a becsület csorbítására, és a költségvetési szerv vezetőjének közbizalmi helyzete megingatására. A közzétett dokumentumról (árverési hirdetmény) megállapítást nyert, hogy az abban megjelölt állampolgár nem azonos az állami költségvetési szerv vezetőjével.

Bár az illetékes bizottság nem javasolta az összeférhetetlenség kimondását, megítélésem szerint nevezett képviselő folytatólagos és visszatérő tevékenysége alkalmas lehet a feladatainak ellátásához szükséges közbizalom megingatására. Fentiekkel kapcsolatban azonban a jövőben bírósági döntések várhatóak.

Éppen azért képviselő-testületünk tegnapi zárt ülésén azt javasoltam, hogy a képviselő-testület egyelőre ne mondja ki az összeférhetetlenség fennállását, ugyanakkor a kezdeményezésben hivatkozott ügyekben a döntések megszületését követően biztosítsuk az összeférhetetlenségi eljárás ismételt megindításának lehetőségét. Előterjesztésemet a képviselőtestület elfogadta.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights