Foglalkoztatási támogatás

KARCAG | Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban” elnevezésű projekt keretében foglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról a lehetőségekről Nagy-Kabai Partícia partnerségi koordinátortól kaptunk tájékoztatást

Munkaadók részére megállapítható támogatások:
Bérköltség támogatás „legfeljebb 90 nap 100%” konstrukció: E bérköltség támogatás munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható, legfeljebb 90 napra, mértéke a bruttó munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet, havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adó összegéig. Célja egyrészt a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése, másrészt, hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre. De minimis támogatásként nyújtható.

Bérköltség támogatás „legfeljebb 8+4 havi 100%” konstrukció: A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett, de lehetőség van az elemek időarányos csökkentésére is. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, mely havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. De minimis támogatásként nyújtható.

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás): A támogatás hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása esetén állapítható meg, folyósítása legfeljebb nyolc hónapra történhet, oly módon, hogy a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt, továbbá a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama alatt, amely utóbbi a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartam. A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a bruttó munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet, összege havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet.

Álláskeresők önfoglalkoztatása esetén megállapítható támogatások:
Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás A munkaerőpiaci programban a meghatározott feltételeknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése céljából a minimálbérnek megfelelő összeg legfeljebb 6 hónapig történő folyósítása állapítható meg.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Cím: 5300 Karcag, Madarasi u 27. Tel: 59/795-168, e-mail: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu
Karcag Városi Önkormányzat Paktumiroda Cím: 5300 Karcag, Városudvar 2. Tel: 30/229-5713, Email: paktumirodakarcag@gmail.com

infoKarcag

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights