Becsengetés előtt a pedagógusok

JÁSZBERÉNY | Augusztus utolsó hétvégéjén a Liska József Katolikus Középiskola tanári kara és vezetősége EFOP pályázati finanszírozásból Baranya megye székhelyén, Pécsett készült fel háromnapos kirándulás keretében a 2017/2018-as tanévre.

Az egész tanév során kitartó erő gyűjtését, a hangolódást és töltekezést dr. Novák István főigazgató atya vezette. A jól összeszokott, összetartó közösség Kecskeméten keresztül haladva tartott a 2010-ben Európa kulturális fővárosa címet elnyert Pécsre. Szálláshelyünk a belvárosi Dóm Zarándokházban és a Ciszterci Házban volt. Első kiránduló napunkon bejártuk a 2014-ben hungarikummá nyilvánított, megújult Zsolnay Kulturális Negyed felbecsülhetetlen értéket bemutató gyűjteményeit. Itt élt és alkotott a porcelángyártásról ismert Zsolnay család a 19-20. században. A múlt megőrzése mellett a jelen bemutatása is szerepet kap a kiállító tereken, és szinte tapinthatjuk, magunkba szívhatjuk a fantasztikus kreativitásról és szépérzékről valló, világhírű, legendás kézműves munka szellemét. Az esti közös vacsora, belvárosi séta és nézelődés lehetőséget teremtett az eszmecserére, az új tanév kihívásaira való készülődésre, egymás felé való nyitásra, hiszen ilyen kötetlen helyzetben ritkán találkozik a több mint hetven pedagógusból álló közösség.

Másnap az ezeréves történelmi múlttal rendelkező, egyedülállóan négytornyú székesegyházba vezetett utunk, ahol szintén letűnt évszázadok kultúrája és őseink hite köszönt vissza a török időben megrongált Árpád-kori szobroktól és domborművektől kezdve a magyar történelmi sorsfordulókat megjelenítő Mária-kápolnán át a híres Jézus Szíve szoborig. Híven őrzi az egykori reneszánsz fellegvár eszméjét az altemplomban nyugvó reneszánsz gondolkodó, az első magyarországi költő és pécsi püspök, Janus Pannonius sírhelye.

A toronyból a baranyai lankákat és környező erdőket csodáltuk meg, majd dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök várt minket baráti beszélgetésre a püspökség épületében. A katolikus egyház égisze alatt végzett közoktatás saját egyházmegyés tapasztalatait megvitatva elmondta, hogy hatalmas potenciált lát a katolikus iskolákban. A nyugodt pedagógusi légkör megteremtésén túl nagy érdemeket tud szerezni az egyházi iskola a hálóvetésben: lelkeket tudunk menteni az értékek mentén történő oktató-nevelő munka során, Isten országának és nemzetünk gyarapodásának ügyén dolgozva. A püspök úr meghallgatta a beszámolót a jászsági viszonyokról, a Liska tagintézmény történetét, és gratulált az Egri Egyházmegye legnagyobb létszámmal működő katolikus iskolájához.

A közösen elköltött ebéd után a hegyekben megbújó Mária-kegyhelyre, Máriagyűdre tartottunk. A Pécsi Egyházmegye területén található Máriagyűdi Kegyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évről évre hitük kifejezéseként látogatnak el a Szűzanya lábához, és közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. Eleink a súlyos terheket hozó nehéz időkben a kegyhely csodájából merítettek erőt és hitet. Az évszázadok során a ferences rend gondoskodása, később az egyházmegyés papok odaadó szolgálata megőrizte ezt a gazdag ajándékot. Mi is ezért érkeztünk ide: a főigazgató atya celebrálta szentmisén pedagógusaink olvastak fel és teljesítettek zenei szolgálatot. Kértük Égi Édesanyánk pártfogását a nyolcszázat meghaladó tanulóifjúságunk minden diákjára, az előttünk álló komoly munkára. Látogatást tettünk a máriagyűdi Levendulás Házban, amelynek vezetője a kegytemplom kántora. Kóstoltunk levendulaszörpöt, -pálinkát, -lekvárt. A déli lankákat járva nem maradhatott el a hazai szőlő- és bortermesztés egyik fellegvárának, a villányi pincesornak a meglátogatása sem. A borkóstoló és a bőségtál méltán csiklandozta ízlelőbimbóinkat, majd megtéve hatását az édes nedű megpróbálta rekeszizmainkat.

A harmadik napon hazafelé vettük az irányt, ezúttal Baján keresztül. A méltán híres halászlé és túrós csusza elköltése után a hosszú buszút lehetőséget teremtett az élmények rendszerezésére és az újonnan nyert energia elraktározására a következő héten kezdődő munkálkodásra.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights