Szent István üzenete az utókornak

JÁSZBERÉNY | Államalapító Szent István király emléke előtt vasárnap délelőtt a Nagyboldogasszony Főtemplomban szentmisével tisztelgett Jászberény városa. A szertartást követően az esős időjárás miatt a Déryné Rendezvényházba szorult a meghitt ünnepség. 

Szent István király szentté avatásának évfordulóján, augusztus 20-án délelőtt mutatott be hálaadó szentmisét Szántó József címzetes apátplébános. Nemzeti színnel díszített oltár fogadta a templomba érkezőket, majd imádsággal vette kezdetét a szertartás. – Nagy gonddal őrizd szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet – a Példabeszédek könyvéből Sinka Ferenc templomi gondok buzdította a híveket. Az igeliturgiát az egyházi kórus dicsőítő éneke tette még magasztosabbá, akikkel a hívek közül többen együtt énekelték a kivetített sorokat.

Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt leveléből Szálkai József ragadott ki gondolatokat: „Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló igaz és szent teremtmény”. Ebben a szellemiségben vette kezdetét a szentmise, mely a mai kor számára is aktuális üzenetet hordozott.

Kép: BerényCafé

Szántó József Szent Máté evangéliumának példázatából bátorította a híveket. – Az igazi nagyok, az igazi maradandók azok, akik felismerik az adott kor problémáit – utalt honalapítónk örök értékű szolgálatára, majd feltette a kérdést, hogy több mint 900 év távlatában mit üzen ma Szent István király a magyaroknak. – „A sír, hol nemzet süllyed el”… ezt el kellene kerülnünk – a Szózatból idézett verssorral intette a híveket. A legfontosabb, hogy Istenhez kötött legyen a szívünk, lelkünk és az életünk. Kitért a családot megújító bűnbánatra, hiszen ahhoz, hogy nemzetünk virágozzon, lélektisztításra, megújulásra van szükség. A szentmisét az áldozás tette teljessé, melyre a padsorokból többen az oltárhoz igyekeztek.

A borús időre való tekintettel a Déryné Rendezvényház falain belül került sor az ünnepségre, melyet Kisnémethné Király Éva, a Trió Rádió hírszerkesztője konferált.

Kép: BerényCafé

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője nemzetünk alapításának ünnepén a régi magyar törvény szavaival köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy augusztus 20-a az a nap, amikor dicsőítjük az ezeréves történelmünkben lévő erőt, ugyanakkor ez a nemzeti önmegbecsülésünk napja is. Az elmúlt évszázadokra visszatekintve felidézte a múlt nehézségeit és a jelenkor kihívásait. – A népvándorlás lassú víz, mely kitartó sodrással mossa el a partot, humánusnak tűnik, de valódi természete a térfoglalás… A mi hazánkat kard szerezte, de kereszt tartotta meg. Mi az ezeréves kereszteket nem fogjuk mecsetekre cserélni – világított rá országhatáraink megvédésére. Kiemelte, hogy a magyarok összefogással nagy dolgokat vittek és visznek véghez. A Jászságban az elmúlt három évben több mint 100 milliárd forintos támogatással utak épülnek és kórházak szépülnek meg. Végül beszédében arra szólította fel a hallgatóságot, hogy tetteinket a mindenség mércéjével mérjük.

Kép: BerényCafé

Az azt követő percekben Vas Mária előadásában és Balogh József zongorakíséretével elhangzott a Magyarország című dal, valamint az István, a király rockopera Oly távol vagy tőlem című tétele. Államalapításunk évfordulójának napja az új kenyér ünnepét is jelenti. A nemzeti színű szalaggal átkötött friss cipókat Szántó József apátplébános és Mező István református lelkész áldották meg. Az új kenyeret Szatmári Anikó és Tamás Zoltán önkormányzati képviselők szelték fel a népes közönségnek. A cipók elfogyasztása közben Kovács Zoltánné Lajos Krisztina népdalénekes örvendeztette meg a hallgatóságot az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének előadásával.

Ezt követően Szabó Tamás polgármester adta át a cipókat intézményvezetőknek, egyházi és városi elöljáróknak. Az ünnepség fényét emelte a Petrence Táncegyüttes fellépése, akik kellő vidámsággal vitték színre néptánc hagyományunkat. A délelőtti program a Szózat eléneklésével záródott.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights