„Pásztortűz” c. pályázat

KARCAG | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a „Köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-MKÖ-16-0073 pályázati azonosító számon szereplő „Pásztortűz” elnevezésű nyertes pályázat 2016. szeptember és 2017. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvodában a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott pénzösszeg: 950.000 Ft.

A pályázati program a Csokonai úti óvoda „Aprólábak” néptánc, a Kuthen úti óvoda „Iglice” zenei és a Zöldfa úti óvoda „Szórakaténusz” anyanyelvi tehetségműhelyei vettek részt 30 gyermekkel Benéné Kecskeméti Anna, Galsi-Nagy Andrea és Tóth Jánosné tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

A 60 órás program célja, hogy a gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat, egyszerű táncos mozgásformákat, meséket, mondókákat és verseket.

A népi hagyományok gazdag tárházából a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, érdeklődési körének megfelelő lehetőségek biztosítása. A népi kultúra iránti tisztelet, a családok összetartó erejének hangsúlyozásával, a néphagyományok megismertetésének megteremtése, azokhoz való kötődés elősegítése.

Formálódjon magyarságtudatuk, a szülőföldünk iránti szeretet megvalósítása. A közös élmények, melyeket biztosítottunk – Kunlovarda, gazdasági udvar, Hortobágyi Nemzeti Park, Szélmalmi Fogadóház – erősítették a közösséghez tartozás érzését.

A művészeti élmény kiegészítések népi iparművészek segítségével – sajtkészítő, csipkeverő, kunhímző, ízőrző – a gyermekek élményhez juttatásának segítése.
A hagyományőrző jeles napokkal, élmény gazdag programjainkkal közel hoztuk gyermekeinkhez a népi kultúra értékeit. Saját élményű tanulással – állatok megfigyelése környezetükben, pásztor élet táncainak elsajátításával – mesével, verssel, tánccal váltak a gyermekek nemzeti értékeink ismerőjévé és tisztelőjévé.

infoKarcag.hu

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights