Beiktatták Koncz Tibor megválasztott esperest

KARCAG | Az április 23-ai egyházmegyei közgyűlésen elbúcsúztatták nt. Beszterczey András nyugalomba vonuló esperest, majd beiktatták Koncz Tibor megválasztott esperest.

Nagykunsági református egyházmegyei történelmi percek voltak ezek, hiszen nem sűrűn fordult eddig elő, hogy a 41. esperes (Szabó József, jelenlegi egyházmegyei főjegyző) elköszönt a 42-től (Beszterczey András) és a 43. esperes Koncz Tibor beiktatására is ekkor került sor.

– A Nagykunsági egyházmegye vezetőit az egyházközségek presbitériumai választják meg. Kilenc egyházmegye alkotja a Tiszántúli egyházkerületet, melynek élén a püspök és az egyházkerületi főgondnok van, tehát esperessé jelölés és választás útján lehet valaki. A jelölésem 2016 decemberében történt, majd a választást a presbitériumok folytatták le. Így lettem a 43. esperes, ami nagy megtiszteltetés – sorolta az előzményeket nt. Koncz Tibor.

Az egyházmegye közösségének a bizalma egyúttal komoly elkötelezést is jelent számomra az egyházmegye sorsa iránt. Legfontosabb feladatomként azt szeretném megvalósítani, hogy a lehető legjobb közvetítője legyek a gyülekezetek esetleges egymás közötti vagy gyülekezeten belüli problémáiban az érintetteknek. Szeretnék a legjobb kommunikátora lenni az egyházmegyei közösség ügyének a felsőbb egyházi fórumoknál.

Az egyházmegye központja Karcag lett, így az esperesi székhely másfél évtized után visszakerült a Kálvin úti hivatalba. Jóval több rendezvény kerül ezzel együtt Karcagra, így a gyülekezet és a város súlya is nő. Természetesen ez nagyobb feladatot jelent, s több szolgálatot. Koncz Tibor 2017 május 4-én este 19:05 után beszél terveiről a Karcag Televízió stúdiójában.

infoKarcag.hu

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights