Földrajz és hazaszeretet

A Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium igazgatóhelyettese, Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést adta át Balog Zoltán miniszter nemzeti ünnepünk alkalmából.

Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna 1989-től földrajzot, testnevelést tanít, osztályfőnök és 2013 óta látja el az NBA Székhely Intézmény igazgatóhelyettesi teendőit. Munkáját igényesség, felkészültség, lelkiismeretesség, kreativitás és természetesen az azzal járó gyermekszeretet, kollegialitás, elkötelezettség jellemzi. Igazgatóhelyettesként munkáját az egyház és az iskola iránti maximális elkötelezettség, odaadás jellemzi. Empátiája, kollegialitása legendás.

Egyik fő feladatának tartja a földrajz tantárgyon keresztül a gyermekek hazaszeretetre nevelését, a teremtett világ csodáinak megismertetését, testnevelőként az egészséges életmód igényének kialakítását. Mindezek érdekében évtizedeken keresztül szervezett országjáró vándortáborokat, melyek keretében gyermekek százaival ismertette meg hazánk legszebb tájait, fejlesztette tanítványai közösségi szemléletét.

Évek óta nagy sikerrel szerepel az általa irányított alsó tagozatosokból álló játékos sportverseny csapat a sportág országos döntőjében. Az intézményben működő Jászkürt DSE elnökeként elévülhetetlen érdemei vannak az iskola magas színvonalú sportéletének kialakításában, valamint a sportcsarnok építésének szervezésében, megvalósításában.

Munkáját a folyamatos segíteni akarás, az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalának minél magasabb szintre emelése jellemzi. A hozzá forduló kollégák iránt megértő, segítőkész, igyekszik mindenki számára a legoptimálisabb megoldás megkeresésére. A tantestület közösséggé formálásának egyik meghatározó tagja, ennek érdekében szervezője az iskolán kívüli tantestületi programoknak, kirándulásoknak. Felkérték a Jászberényi Nyugalmazott Pedagógusok Természetjáró Szakosztályának vezetésére, amelyet elvállalt és nagy lelkesedéssel végez mindenki megelégedésére.

Az egyház iránti elkötelezettsége példaértékű, férjével együtt aktív résztvevője a plébániai életnek. Két gyermeke született, akik ugyancsak a pedagógushivatást választották, és mindketten az NBA dolgozói.

 

(BerényCafé)

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights