Évet értékelt a rendőrség

Karcagi Rendőrkapitányság 2016-ban az elmúlt 7 év legmagasabb nyomozás eredményességi mutatóját érte el.

Az illetékességi terület növekedése ellenére is, a nyomozás eredményességi mutatónk a 14 kiemelt bűncselekmény kapcsán mind megyei, mind országos szinten kimagasló volt – mondta az évértékelő értekezlet után Teleki Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető.

– Hogyan értékeli a tavalyi évet s melyek voltak a jellemző bűncselekmények?

– A meghatározott stratégiai célokat teljesítettük, melyek közül az egyik legjelentősebb volt Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés. Kiemelt célunk volt továbbá a polgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés, településeink közbiztonságának javítása, az együttműködő, segítő, támogató jellegű rendészeti tevékenység, párbeszéd az állampolgárokkal, önkormányzatokkal, társszervekkel, civil szervezetekkel.

Az illetékességi területünkön lévő településeken 2016-ban tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, mely az elmúlt 10 év legalacsonyabb értéke. A megnövekedett feladatok ellenére, a nyomozáseredményességi mutatót tovább sikerült javítani, így 2016-ban az elmúlt 10 év legmagasabb értékét produkálta a Kapitányság.A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma 2016-ban, az illetékességi terület növekedése ellenére is 2,47 %-kal, míg a bázisévhez képest 35,86 %-kal csökkent. A nyomozás eredményességi mutató ebben a kategóriában is az elmúlt 10 év legmagasabb értékét mutatja.A közterületen elkövetettbűncselekmények száma 2016-ban, a bázisévhez képest 31 %-kal csökkent. A polgárok szubjektív közbiztonságérzetétbefolyásoló jogsértésekkel szemben hatékonyan tudtunk fellépni. Atelepüléseink közbiztonsága javult.

Illetékességi területünkön szándékosemberölés és emberölés kísérlete bűncselekmény elkövetése nem történt.Garázdaság bűncselekmény vonatkozásában 2015-höz képest 25%-kal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, melynek oka kizárólag az illetékességi terület növekedése. A területünkönelkövetett bűncselekmények legnagyobb része vagyon elleni bűncselekményvolt, azon belül is a lopás, a betöréses lopás dominált. Az elmúlt 7 év vizsgálata során megállapítható, hogy a lopás bűncselekmény az illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények számának kiemelkedő részét tette ki, 54%-65,1% között ingadozott a 2010-2015. években. 2016-ban az összes regisztrált bűncselekménynek csupán a 40,2 %-át tette ki e bűncselekmény kategória. A lopás bűncselekmények számában az illetékességi terület növekedése ellenére is 9,6 %-os csökkenést értünk el, mely meggyőződésem szerint az illetékességi területünkön élő lakosság szubjektív közbiztonságérzetét jelentősen javította. A nyomozás eredményességi mutató, a 2015- évi adathoz képest is 10,2%-ot nőtt.

Személygépkocsi lopás a területünkön nemjellemző.Mindenképp pozitív és a hatékony közterületi jelenlétet támasztjaalá az, hogy 2016-ban ilyen típusú jogsértést nem regisztráltunk. A statisztikai adatokban megjelenő 2 eset egy 2015-ről áthúzódó eljárás kapcsán jelentkezett.

Az állampolgárokszubjektív közbiztonságérzetét negatívan befolyásoló rablásbűncselekmények száma – az illetékességi terület növekedése ellenére is csupán- két darabbal nőtt. Ki kell emelni, hogy az összes rablás bűntett elkövetőjét felderítettük.

A rendészeti tevékenységünket bemutatva elmondható, hogy 2016-ban a korábbi évhez viszonyítva a közterületi óraszámban és a közterületre vezényelt létszámban is közel 12%-os növekedés következett be. A fokozottellenőrzéseket, a rendezvények biztosítását a helyi polgárőrök, közterületfelügyelők és mezőőrök bevonása is segítette.

A nyári idényre tervezett programok lebonyolításában való közreműködésre, a turisták biztonságérzetének javítása érdekében a rendőri jelenlét biztosítására nagy hangsúlyt fektettünk.A területi szerv folyamatos támogatásának, kollégáim, a polgárőrség és az egyes rendészeti feladatot ellátó személyek áldozatkész munkájának köszönhetően, a turisták biztonságban pihenhettek területünkön.

A fokozott ellenőrzések a bűncselekmények megelőzését, az ittas gépjárművezetők, utazó bűnelkövetők elfogását, a színesfém lopások visszaszorítását, az időskorúak és a veszélyeztetett korosztály sérelmére elkövetett bűncselekmények kiszűrését célozták.A közterületi állomány intézkedéseinek száma tovább emelkedett, jelentősen nőtt az elfogások, elővezetések száma.A 12 településünk mindegyikén található körzetimegbízotti működési terület, a körzeti megbízotti létszámunk teljes mértékben feltöltött.

A közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán elmondható, hogy a személyi sérüléses balesetek alakulásában, a 2015-ös évhez képest 27%-os növekedés következett be, melynek oka az illetékességi terület növekedésében keresendő, hiszen közútjaink száma a duplájára növekedett.A korábbi illetékességi területet tekintve a közlekedési balesetek számában stagnálás mutatható ki.

A bűn- és baleset-megelőzési tevékenységünkre 2016-ban is nagy gondot fordítottunk. Eredményes együttműködést folytatunk a helyi jelzőrendszeri tagokkal. Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó a 2016/17-es tanévben 3 középiskolával együttműködési megállapodás keretében végezte a prevenciós feladatokat.

Szeptember hónaptól végrehajtottuk a tanévkezdéssel kapcsolatos rendőri feladatokat, valamint folytattuk az Iskola rendőre program gyakorlati végrehajtását is.A közlekedésbiztonság szempontjából veszélyeztetett iskolák előtti rendőri jelenlétet megszerveztük, és folyamatosan biztosítottuk. Jelentős szerepet vállaltunk továbbá a városi rendezvények, ünnepségek, iskolai ballagások zavartalan, balesetmentes lebonyolításában.

– Melyek az idei év kiemelt feladatai?

Továbbra is fontos az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása,Magyarország külső határainak és közbiztonságának, közrendjének fokozott védelme, az illegális migráció elleni hatékony fellépés,ezzel kapcsolatban a határvadász toborzás eredményes folytatása, a közlekedésbiztonsági helyzet további javítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különösen veszélyeztetett korosztályok (a gyermek- és időskorúak) sérelmére elkövetett bűncselekményekre, az iskolai erőszak megfékezésére és a családon belüli erőszak megelőzésére.Továbbra is fontos az egységes rendészeti arculat kialakítása, az intézkedési kultúraváltáshoz kapcsolódó vezetői elvárásoknak való megfelelés, a szolgálati rend és fegyelem terén elért eredmények megtartása. Tovább kell javítani az együttműködő partnerekben kialakult képet, valamint tovább erősíteni az állampolgárok rendőrség iránti bizalmát. Ezen célkitűzésnek jelentkeznie kell az állampolgárokkal történő találkozás minden platformján. A Karcagi Rendőrkapitányság új épületének építése során a szükséges feladatok elvégzését minden erőnkkel támogatni fogjuk. A feladatok minél jobb megvalósítása érdekében elengedhetetlen a rendőrkapitányság és az önkormányzatok, valamint a Karcagi és Kunhegyesi Járási Hivatal közötti konstruktív, kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása.

(infoKarcag)

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights