Zöld Misszió Egyesület – környezetünk védelmében

Környezetünk tudatos védelme egyre nagyobb szerepet kap Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Józsa Beatrix-szel, a Zöld Misszió Egyesület elnökével beszélgettünk.

Milyen céllal alakult a Zöld Misszió Egyesület?

Az egyesület alapvető célja környezetünk minőségének hatékony javítása és a lakosság környezettudatos magatartásának kialakítása elsősorban lakhelyünk, Szolnok város közvetlen környezetében. Továbbá lehetőségeihez mérten Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint az Észak-alföldi Régió területén elősegíteni a környezeti-, természeti-, épített és kulturális értékek megismerését, megismertetését, megőrzését, valamint az ezt veszélyeztető problémák feltárását, kezelését a környezeti nevelés elveinek és eszközeinek minél szélesebb körű felhasználásával.

Milyen feladatokat látnak el?

Kiemelt feladatként kezeli Egyesületünk az ökológiai és környezeti kultúra terjesztését. Egyrészt emiatt különösen nagy hangsúlyt fektet az ifjúság körében történő ismeretterjesztésre, saját környezetük védelmében végrehajtható lokális tettek jelentőségére, mint például a környezettudatos fogyasztói magatartásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, az újra felhasználásra, újrahasznosításra, valamint a lakóhely környezetét érintő döntésekben való szükségszerű részvételre.

Az Egyesület tevékenységével szolgálja a környezet- és természetvédelmi intézkedések betartását és betartatását. A nyitottság   jellemzi a kormányzati, önkormányzati, és civil szervezetekkel való együttműködési készségét. A fenti ügyek iránti elkötelezettséget bizonyítva folyamatos munkáról adhat számot.

Mit emelnének ki a fenti célok megvalósulása érdekében végzett tevékenységükből?

A ZÖLD MISSZIÓ Környezet, Természet és Városvédelmi Egyesület a Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központ területén található véderdősávban egy információs táblákkal, pihenőhelyekkel ellátott, gyönyörű fás környezetben kialakított tanösvényt üzemeltet 2010 óta. Csak a megvalósítás évében több mint 1700 fő óvodás, általános iskoláskorú gyermek tett látogatást a véderdősávban, ahol azóta közel 10 000 fő kirándulhatott.

Az Egyesület 2 db kert- és parkgondozási eszközcsomagot állított össze, melye(ke)t szolnoki székhelyű civil szervezetek, közösségek számára biztosítja, mellyel tovább szépülhetnek Szolnok város lakóövezetei, intézményeinek környezete, ezáltal összességében hozzájárulhat ahhoz, hogy a közösségek által vállalt munkát eszközeivel végezhessék és a közösségek által saját szabadidőjükből végzett munkát nagyobb megbecsülésben részesítsék!

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights