Mostantól az egyház gondoskodik az idősekről

Az önkormányzat januártól a helyi református egyházközség fenntartásába adta át a tíz éves Szociális Szolgáltató Központot – írta az Új Néplap.

A csütörtök délutáni intézményavató Főtiszteletű dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke igeszolgálatával és a Kunmadarasi Református Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak, gondozottjainak megáldásával kezdődött. Nagytiszteletű Beszterczey András esperes és Fazakas László, az intézményfenntartó egyházközség lelkipásztora is arról szólt, hogy az egyházi működtetéssel magasabb szintű szociális ellátást szeretnének biztosítani az itt élőknek.

A képviselő-testület nevében Guba László polgármester jó munkát kívánt a dolgozóknak, az ellátottaknak pedig jó egészséget. Zádoriné Papp Mária szakmai igazgatótól megtudtuk, az intézmény biztosítja az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is, jelenleg közel százötven ellátottal vannak már napi kapcsolatban. A 17 dolgozó az ellátottak számára a gondozásuk mellett különféle programokat is szervez.