Felülvizsgálták a roma önkormányzattal kötött megállapodást

Felülvizsgálták a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást, döntöttek a Tiszafüredi Óvodák nyári zárva tartásáról, továbbá a Kakukk és a Sárgarigó utak sarkán található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetéséről a város képviselő-testületének legutóbbi ülésén, Tiszafüreden.

A nyilvános ülés Tiszafüred Város Önkormányzata és a Tiszafüredi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között meglévő megállapodás felülvizsgálatával kezdődött. A testület a megállapodást – változatlan tartalommal – hatályban tartja. Az ülésen elhangzott, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöki tisztét jelenleg Farkas Árpád tölti be. A képviselők vita nélkül döntöttek a Városi Könyvtár és Információs Központ alapító okiratának módosításáról, valamint a nyári óvodai zárva tartás és ügyelet együttműködésben történő ellátásáról. A Háromkirályok Óvoda és a Tiszafüredi Óvodák hosszú évek óta alkalmazzák azt a gyakorlatot, hogy a nyári szabadságolások, nagytakarítás és karbantartás idejére helyet és gondozást biztosítanak (igény szerint) a másik intézmény kisgyermekei számára. A testület (lakossági kérelemre) döntést hozott a Kakukk út és a Sárgarigó utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetéséről is.