Szurmay Ernő portréja a városi panteonban

Tavaly még ilyentájt köszöntöttük, köszöntötte a város a 93. születésnapon, akkor azt mondta jellegzetes hangján: érzem a kilencvennegyediket. Tavaly nyáron hagyta itt a földi létet és szeretett városát, Szolnokot, január 19-én töltötte volna be az “érzett” kilencvennegyediket. Szelleme friss, elkötelezettsége lankadatlan volt hajlott korában is. Születésnapján akkor a megyei könyvtár szervezett kis ünnepséget, ahol fontos kutatásáról: a Verseghy körről beszélt humorral és nagy tudással. mindkettő egész életét elkísérte. Volt iskolaigazgató, vezette az első szolnoki főiskolát is, majd a megyei és városi könyvtár igazgatójaként vett részt a város kulturális életében. Kutató tudósként fontos szerepet kapott életében a Verseghy-kultusz fölébresztése, ébrentartása.

Aligha van ma Magyarországon, aki nála többet tudhatna a jeles költőről, íróról, nyelvészről, a város szülöttéről. Tudományos, szakmai írásainak száma végtelen. Évtizedeken át tanácstag, majd városi társadalmi elnök-helyettes is volt mindennapos teendői mellett. Szeretettel vezette, tartotta életben a Verseghy-kört, amelyik idén szintén fontos dátumhoz érkezett: kilencven esztendeje alapították a költőt és a várost szeretők. Tette, amit vártak tőle és amit várt magamagától, legyen az szakmai, tudományos munka vagy közéleti szerepvállalás.

Pataky Béla szobrászművész készítette el portréját, amit pénteken avattak a megyei múzeum első emeletén lévő panteonban. Ahogy a méltatók – köztük Szalay Ferenc, a szülőváros polgármestere is – fogalmaztak: nem a díjat nézte, nem a dicsőséget, hanem a szolgálatot, a köz szolgálatát. Odaadó munkáját számos díj és kitüntetés fémjelzi, noha maga szerényen igyekezett a háttérben maradni. Egy életen át tartó oktatási és tudományos munkássága nélkül Szolnok nem lehetne az, ami ma ez a város – nyugtázták ismét tisztelői, tanítványai, családtagjai.

Szurmay Ernőt nyolc testvérével együtt tisztesen nevelte a gátőr apa és felesége. Az ifjú útját egyengették a tudás felé, Szurmay Ernő több diplomát is szerzett doktori címe mellé. Németül, franciául és oroszul beszélt.

(iSzolnok)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest