Új vízmű technológia a Jászságban!

Tavaly év végén ünnepélyes keretek közt adta át nyolc település polgármesterének a kivitelező „A-B Jászság” Konzorcium az újjáépített vízműtelepeket. A számítógépekkel vezérelt vízműveknél napjainkban a próbaüzem folyik, sőt lassan már be is fejeződik.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Jászságban nyolc település – Alattyán, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, Jászboldogháza és Pusztamonostor – összefogásával, a Jászsági Ivóvízminőség javító projekt keretében újították fel a vízműtelepeket és új víztisztítási technológiát vezettek be. A beruházás nettó költsége 1.962.560.000,- Ft. A vízművek próbaüzeme, szigorú ANTSZ ellenőrzés mellett befejezéshez közeledik. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott lapunknak, a szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek vezérigazgatója, Hajdú Gábor.

A Tiszamenti Regionális Vízművek vezérigazgatója, Hajdú Gábor. (Kép: BerényCafé)
A Tiszamenti Regionális Vízművek vezérigazgatója, Hajdú Gábor. (Kép: BerényCafé)

Miért kellett a nyolc település vízművét felújítani, új víztisztítási technológiával ellátni?
Az Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulást alkotó nyolc településen a szolgáltatott ivóvízben legalább egy, de esetenként több szennyező komponens koncentrációja haladta meg az előírt határértéket. Így olyan technológiát kellett létrehozni a kivitelezőnek, hogy a szolgál-tatott víz egyetlen egy paramétere se essen kifogás alá. Egységes technológiai rendszer lett alkalmazva mind a nyolc vízműnél, természetesen alkalmazkodva az adott település kútjainak vizéhez. Azaz van ahol a bevezetetett technológia minden egyes tisztítási fokozatát használják, de van olyan telep is, ahol nem volt szükség minden egységre. Összességében szükséges volt gáztalanításra, vastalanításra, arzén mentesítésre, ammónia mentesítésre és szerves anyagcsökkentésre. Ezen települések egy részén a próbaüzem lezárult és hathónapos úgyne-vezett monitoring időszak kezdődik. A technológia már működik, most az a feladatunk, hogy ezen időszak alatt jelentkező, esetlegesen felmerülő hibákat orvosoljuk. Ezt folyamatos – akk-reditált laboratóriumi – vízminta vételekkel kontroláljuk. Ezzel párhuzamosan természetesen az ANTSZ is folyamatosan – szintén vízmintavételezésekkel – ellenőrzi munkánkat. A félreértések elkerülése végett, eddig is megfelelő minőségű ivóvizet biztosítottunk. Viszont ezzel a technológiával, most már teljesen kielégítjük a rendeletben foglaltakat.

Már az évvégi bejáráson – az átadási ünnepség alkalmával – láthattuk Jászapáti vízművét, ami igen modern és nagyon impozáns. Úgy tudjuk ugyanazt a technológiát építette meg a kivitelező a többi településen is. Ez előnyös lehet Önöknek, mint üzemeltetőknek hosszú távon?
Biztosíthatom az olvasókat, hogy a többi településen lévő vízmű is impozáns. Ezzel a beruházással mind az Önkormányzatok, mind az Üzemeltető számára egy jól kivitelezett korsze-rűsítés valósult meg. A települések kaptak egy teljesen új, a mai elvárásoknak megfelelő vízművet, amelyek üzemeltetői oldalról is előnyösek, hiszen sokkal nagyobb biztonsággal tudjuk biztosítani a lakosság számára a megfelelő minőségű ivóvizet. Valóban előnyös számunkra az egységes technológia, hiszen minden település minden egyes vízműkezelője ismeri a víztisztítási műveletet, így adott esetben a helyettesítések sem jelentenek majd problémát a későbbiekben. Továbbá az egységes vegyszerek, alkatrészek, eszközök miatt az anyagbeszerzés is előnyös vállalatunk számára.

Az is fellelhető volt, hogy az új technológia a régihez képest vegyszerigényesebb, és több átemeléssel valósítható meg az előírt vízminőség. Elképzelhető, hogy ez elengedhetetlenül együtt jár némi vízdíjemeléssel?
Valóban, több vegyszert igényel a technológia, de ez nem ért minket váratlanul. A tervezéstől részt vettünk a projektben. A kivitelezővel szorosan együttműködve, üzemeltetői tanácsaink-kal mindig készséggel álltunk a rendelkezésükre. Arra, hogy mikor várható és egyáltalán vár-ható-e vízdíjemelés, most még nem tudok válaszolni. Az tény, hogy az üzemeltetési költsé-günk magasabb lesz, de ennek ellenére az árak egyelőre nem változnak. Javaslatot tehetünk, de az árakat nem mi határozzuk meg, a végső döntést a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal hozza meg. Ezt annak ismeretében teszi, hogy nekünk milyen ráfordítási költségeink keletkeznek. Ennek érdekében havi írásos jelentési kötelezettségeink vannak a Hivatal felé a TRV.ZRT. által kezelt minden egyes vízműről.

A beruházásban a vízművek rendbetétele kapott prioritást, a vízhálózat felújítására viszont már kevesebb költség jutott. Várható az elöregedett gerincvezetékek – AC (az-besztcement) csövek kiváltása – folyamatos felújítása a közeljövőben?
Maga a pályázat a vízművek korszerűsítését helyezte előtérbe. A ráfordítási költségeknek csak mintegy tíz százaléka volt felhasználható a vízhálózatra. Ez ki is lett használva, a nagyon kritikus vezetékszakaszok rekonstrukciójára lett fordítva, valamint a hálózat végpontjaira mosató aknák illetve tűzcsapok lettek telepítve. A fizikai hálózat mosatását elősegítvén pedig, mosató tolózár aknák létesültek. Olyan beruházás, ami egy-egy település hálózatának rekonst-rukcióit érintené – ismereteim szerint két-három év múlva lesz esedékes.

(Berény Café)

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights