A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag Város Kultúrájáért Díjalapításáról és adományozásáról szóló 19/2016.(X.28.) rendeletben biztosított feladatkörében eljárva, a Karcag Város Kultúrájáért Díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta: – Harsányiné Szabó Ilona, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa részére.

Általános iskolai tanulmányait Karcagon végezte, majd a Szolnoki Tiszaparti Gimnázium ének tagozatán érettségizett. 1988-ban óvodapedagógusi diplomát szerzett a Szarvasi Brunszvik Teréz Főiskolán.

Pályáját a Takács Péter úti óvodában kezdte, 1997-től a Zöldfa úti tagóvodában dolgozik óvodapedagógusként, 2002-től tagintézmény vezetőként.

Elhivatott pedagógus egyéniség, állandó megújulásra képes, fontosnak tartja a folyamatos továbbképzést, tanulást. A vezetői feladatok magas szintű ellátása érdekében 2012-ben szakvizsgázott vezető óvodapedagógus lett.
Kiemelt sikereket ért el tagóvodájának nevelőközösségével 2018-ban elnyerték az „Örökös Zöld Óvoda” címet.

A szülők bevonása az óvodai életbe, rendszeres, színvonalas: „Mihály napi vásár”, „Nyárnyitogató” gyermeknapi családi délután.

Szakmai példamutatásával, alázatával, elhivatottságával képes volt az óvoda pedagógiai kultúráját megújítani, a sajátos nevelési igényű gyermekek, hátrányos helyzetű gyermekek ellátása, az esélyteremtés terén. 2017-ben mesterpedagógussá vált, 2018-ban megkapta a Madarász Imre Egyesített Óvoda „Év pedagógusa” díját, 2019-ben a Zöldfa úti Óvodamegújulásához szakmai tudásával, kiváló szervezőkészségével, odaadó tevékenységével járult hozzá.

infoKarcag