Megkezdődnek Zagyvarékason az árvízvédelmi fejlesztéshez kapcsolódó előkészületek

Előreláthatólag 2020. februárjában (időjárástól függően) megkezdődnek az árvízvédelmi fejlesztés kivitelezéséhez szükséges előkészítő munkálatok Zagyvarékas belterületén – tájékoztatott honlapján a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A fejlesztés a Zagyva jobb partján a 17+466-20+300 töltéskilométer szelvények között valósul meg, ami a Gyimesi utca és a régi malom épületének környezete közötti szakaszt jelenti. Az előkészítés részeként többek között sor kerül az érintett ingatlanok kerítéseinek elbontására és áthelyezésére az új telekhatárra, továbbá tereprendezésre.

A kivitelező Magyar Vakond Kft. csak azon ingatlanokon kezdi meg a munkálatokat, ahol már az ingatlanvásárlás, birtokbaadás megtörtént.

Kérik az érintett ingatlantulajdonosok szíves közreműködését a kivitelező munkaterületre történő bejutásához.

A beruházás az Országos Vízügyi Főigazgatóság, és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma által megvalósuló “Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00008) című projekt keretében valósul meg.