A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága felhívást tett közzé „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címmel.

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét a szülők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében.
A bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének javítását szolgáló felhívás fő célja a kisgyermekeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben levő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.

Önállóan támogatható tevékenységek: meglévő bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával való bővítés.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1) eszközbeszerzés,
a) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl. udvari játékok, játéktároló), eszközök (pl. fejlesztő eszközök) beszerzése közvetlenül a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan.
b) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT eszközök beszerzése a bölcsődei nevelés-gondozási munkához kapcsolódóan.
2) megújuló energiaforrások kialakítása
3) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése)
4) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
5) Babakocsi tároló létesítése
6) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása
7) weboldal fejlesztés, kialakítás

Karcag Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által igényelendő vissza nem térítendő támogatás összege: 300millió Ft
Az igényelendő vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100 %

A projekt keretében az Önkormányzat a tulajdonát képező, 5300 Karcag, Varró utca 23/1 helyrajzi szám alatti Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézményének fejlesztése valósulna meg férőhely bővítéssel.

Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Karcag, Varró utcai bölcsőde felújítására.

infoKarcag