Bővítik a térfigyelő kamerarendszert Karcagon

Karcag Városi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a város lakói biztonságérzetének növelésére.

Erre tekintettel az önkormányzat saját forrásból kíván kiépíteni egy összesen 64 kamera befogadására alkalmas térfigyelő rendszert. 2017. évben a kivitelezés elkezdődött és kiépítésre került a kamerarendszer központi rendszere, ennek folytatásaként 12 térfigyelő kamera és 4 rendszám felismerő kamera került beüzemelésre. 2018-ban a bővítés elkezdődött és 18 db térfigyelő kamera került kiépítésre a város különböző pontjain. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében ismét betervezésre került a kamerarendszer fejlesztése, amely ebben az évben 17 térfigyelő kamerát tartalmaz.

A III. ütemben, a kamerák 2019. évben, a karcagi rendőrkapitánysággal történt egyeztetés alapján az alábbi helyeken kerülnek kiépítésre:

1. Akácliget Gyógy és Strandfürdő főépülete
térfigyelő rendszer
2. Zöldfa u.- Kórház u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
3. Damjanich u.- Kátai G. u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
4. Füredi u.- Szegfű u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
5. Temető u. Zádor u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
6. Temető u.-Szent I. sgt. kereszteződés (Borjúdűlő temető)
térfigyelő rendszer
7. Kossuth L. u.-Zádor u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
8. Kacsóh u.-Ady E. u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
9. Reggel u.- Püspökladányi u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
10. Szent I. sgt.- Kacsóh u. kereszteződés (BHG épülete)
térfigyelő rendszer
11. Szent I. sgt. – Püspökladányi u. kereszteződés (Posta kereszteződés)
térfigyelő rendszer
12. Arany J. u.-Takács P. u. kereszteződés
térfigyelő rendszer
13. Délibáb u.- Arany J. u. kereszteződés
Térfigyelő rendszer
14. Deák krt.- Kisújszállási u. kereszteződés
Térfigyelő rendszer
15. Tesco körforgalom
Térfigyelő rendszer
16. Rába u.- Sajó u. kereszteződés
Térfigyelő rendszer
17. Gépgyár u. – Rába u. kereszteződés
Térfigyelő rendszer

A Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazzta a Polgármestert, hogy az Önkormányzat mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzései tekintetében az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárjon, és a beérkezett ajánlatok tekintetében a döntést meghozza.

Jelen beruházás bruttó 10.000.000,-Ft-ba kerül. Az önkormányzati költségvetési rendelet már tartalmazza a kivitelezési összeget.

infoKarcag