Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban című projekt keretében fórumokat tartottak Karcagon és Kisújszálláson a járás munkáltatói részére áprilisban.

A projekt megvalósításában Karcag Város Önkormányzata és a JNSZ Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala konzorciumban vesz részt. A karcagi Foglalkoztatási Osztály vezetője, Domokos Gyula ismertette a részleteket a hallgatósággal, majd a NAV Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály két munkatársa tartott előadást a 2019. évi adó- és járulék kötelezettségéről – személyi jövedelemadó, ÁFA -, a köztartozásmentes igazolások kérelmének menetéről, határidejéről.

A projekt küldetése egy széleskörű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsa a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit, és megoldásuk érdekében mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást. A megvalósításra 500 millió forint, 100% intenzitású uniós forrás áll rendelkezésre.