Új közlekedési táblákat helyeznek ki Tiszafüreden

A jelenleg is zajló fejlesztések miatt, megváltoztak a forgalmi viszonyok Tiszafüred belvárosában. Ennek kapcsán számos kérdés merült fel a lakosság részéről, nap mint nap újszerű helyzetekkel találkoznak a közlekedők. Ilyenkor a folyamat megkerülhetetlen velejárója, hogy a megszokottnál több a közlekedési szabálytalanság.

Az elmúlt időszakban megnőtt a szabálytalan parkolások száma a belvárosban. A kapitányság egyeztetést és terepbejárást kezdeményezett az illetékesek bevonásával.
Czirbik Csaba rendőr százados. 2019. február 26. Tiszafüred
Fotó: Ujvári László

Ezzel kapcsolatban Czirbik Csaba rendőr százados, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetője felelt a Tiszafüredi Hírmondó kérdéseire.

Az elmúlt időszak útfelújításai és egyéb munkálatai miatt új közlekedési helyzet állt elő a belvárosban. Milyen most a közlekedés helyzete?

A belváros felújítása, átépítése és a jövőbeni, új forgalmi rend bevezetésének előkészületei hatással vannak a közlekedésre. A várakozásoknak megfelelően a kisebb utakra, elkerülőkre nagyobb forgalom összpontosul.

Tapasztalataink szerint, a legnagyobb problémát a megállás és várakozás esetében kialakult helyzet jelenti. A szabálytalan parkolás pedig bonyodalmakat, balesetveszélyes közlekedési szituációkat okozott. Fontos megjegyezni, hogy egy régi településszerkezetről beszélünk, szűk az utak keresztmetszete, oldalon járda található. Ezeknek az utaknak, főként a Fő út forgalomáteresztő képessége adott. Ha valaki szabálytalan parkolással korlátozza az út ezen képességét, az balesetveszélyes közlekedési helyzetet teremt.

Ráadásul a buszforgalom is a belvároson keresztül halad.

A felújítások okán pedig ideiglenesen a még szűkebb utcákra terelődik. Elsősorban a Rét út, Kiss Pál út és a Piac út vezeti el a belvároson áthaladó buszforgalmat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy jelentős kerékpáros forgalom jellemző Tiszafüredre, különösen igaz ez a városközpontban. Itt találhatók a hivatalok, iskolák, óvodák és egyéb közintézmények. A belváros forgalmi szempontból leterhelt, ezért ott fokozottan figyelni kell a közlekedési szabályok betartására.

Mi a megoldás? Hogy lehet orvosolni az újonnan tapasztalt szabálytalanságokat?

Több zöngéje volt ennek az utóbbi időszakban. Mind a lakosok, mind a városvezetés és a rendőrkapitányság részéről. Egyetértés van abban, hogy szabályoznunk kell a megállást és várakozást egyes útszakaszokon. Felül kell vizsgálnunk továbbá azt, hogy melyek azok a berögződött, szokássá vált közlekedési szituációk, amiken változtatni kell. Az érintettekkel közösen terepbejárást tartottunk, ahol megállapítást nyert, mely szakaszokon szükséges a szabályozás újragondolása. Sok esetben okoz gondot, hogy a közúti közlekedésben résztvevők nem tudják, hogy kell és hogy lehet parkolni. Pedig a KRESZ érhetően rendelkezik a megállás-várakozás kérdéskörével. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a gépjármű vezetők parkolási célból sokszor igénybe veszik a gyalogjárdát. Erre csak akkor van lehetőség, ha azt közúti jelző tábla vagy útburkolati jel lehetővé teszi. Márpedig ismereteink szerint, ilyen nem található Tiszafüred belvárosában.

Hajlamosak az emberek megszokásból közlekedni.

Így van, ezt mi is tapasztaljuk Tiszafüreden. A KRESZ rendelkezései mindenkire érvényesek, aki részt vesz a közúti közlekedésben. Nem csak addig van rá szükségünk, míg megtanuljuk és levizsgázunk belőle. Fontos, hogy frissen, naprakészen tartsuk a tudásunkat. Ezzel a saját és mások testi épségét, a közlekedés biztonságos mederben tartását is garantáljuk.


Az elmúlt időszakban megnőtt a szabálytalan parkolások száma a belvárosban. A kapitányság egyeztetést és terepbejárást kezdeményezett az illetékesek bevonásával.
Czirbik Csaba rendőr százados. 2019. február 26. Tiszafüred
Fotó: Ujvári László

Egyes szakaszokon szükséges a szabályozás újragondolása. Ez mit jelent pontosan?

Mint szakhatóság, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság kezdeményezte az érintett útszakaszok felülvizsgálatát. Érkezett panasz a lakosságtól, de mi is tapasztaltuk, hogy vannak kellemetlen közlekedési szituációk. Ezek többnyire a parkolás megtiltásával megelőzhetők. Így az út szélén – sokszor szabálytalanul – parkoló gépjárművek nem foglalják el a helyet a közlekedőktől, gyakorlatilag egy nyitott sávot tudunk biztosítani ezáltal.

Úgy gondolom, lehet szabad parkolóhelyet találni Tiszafüred belvárosában, van parkoló, csak el kell fogadni, hogy sétálni kell. Ez más városokban is így van. Szeretnénk mindenhova autóval menni, de ez egy nagyon rossz beidegződés. Keresni kell egy megfelelő parkolóhelyet és sétálni. Úgy gondolom, nincsenek nagy távolságok a belvárosban. Szükség van arra, hogy ezen a téren változzon a közlekedési morál. Mi ehhez szeretnénk megtenni az első lépést, egy támpontot adni mindenkinek.

Új közlekedési táblák kihelyezése várható?

Igen. A Fő út azon részén, ahol az útburkolat felújítása és a padkásítás megtörtént, ott

Várakozni és Megállni Tilos táblákat fogunk kihelyezni.

Nemcsak az úttestre, de a padkára is érvényes lesz az új szabályozás. Vannak olyan szakaszok, ahol technikailag kivitelezhetetlen a szabályos parkolás a padka elhelyezkedéséből adódóan, ott a padkára vonatkozó kiegészítésre nincs szükség, akárcsak a járdával ellátott szakaszok esetében. Ezeken a helyeken alapvetően szabálysértő a parkolás.

A táblák kihelyezése a közel jövőben várható, ez a városvezetés illetékessége. A rendőrkapitányság kezdeményezte a terepbejárást, ezután közös elhatározásból született meg az erről szóló döntés. Meglátásom szerint, a belváros élhetőbb lesz ezáltal.